Osiguranje vozila

Napisao/la: pmvtrajkovic

Ukupan broj reči: 1080 | Datum: 29 09 2012 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTML 

Osiguranje od autoodgovornostiOsiguranje оd autoodgovornosti pokriva odgovornost za štete pričinjene trećim licima upotrebom motornog vozila. Ovaj vid osiguranja omogućava oštećenom zahtevanje odštete neposredno od osiguravača, a uzročniku, da ga obaveza materijalno ne ugrožava.

Da bi zaštitili vlastite ekonomski interes, vlasnici, odnosno korisnici motornog vozila, dužni su po zakonu da sklope ugovor o osiguranju od autoodgovornosti prilikom registracije vozila.

Prednosti UNIQA autoodgovornosti:

- plaćanje premije virmanom ili gotovinom
- mogućnost obnove osiguranja do 30 dana pre isteka polise
- popust za vojne, civilne i invalide rada

Ukoliko sklopite osiguranje od autoodgovornosti u UNIQA оsiguranju, mi ćemo umesto Vas platiti štetu koju pretrpe treća lica, u slučaju da je do saobraćajne nezgode došlo Vašom krivicom.

Potpuno osiguranje Vašeg vozila

Da bi uživanje u Vašem lepom automobilu dugo trajalo, pružite svom vozilu optimalnu zaštitu.

Vaše kasko osiguranje pokriva štete nastale usled prirodnih nepogoda, požara, eksplozije, krađe, šteta pričinjenih od strane životinja, loma stakla pa sve do šteta tokom parkiranja, šteta od vandalizma i nezgoda koje ste sami skrivili. 

Bonus sistem

Bonus i do 50% manje premije uz posebne uslove i prednosti. Pored ovog bonusa, u prilici ste da osvojite i Superbonus. Osiguranik koji je ostvario pravo na bonus od 50%, stiče pravo na Superbonus u sledećoj godini osiguranja. Superbonus je pravo osiguranika da se, u slučaju jedne prijavljene štete u godini osiguranja, ta šteta ne smatra prijavljenom.

Prednosti UNIQA kasko osiguranja

- jedini na tržištu nagrađujemo Vašu lojalnost - za sve korisnike kasko osiguranja, dobijate uslugu pomoći na putu
- fleksibilna dinamika plaćanja - klijent sam bira način plaćanja, u celosti ili na rate
- brzo rešavanje štete

Paketi UNIQA osiguranja za Vaš auto
Ekskluziv Tip A+:


požar, udar groma, oluja, grad (tuča), snežna lavina, saobraćajna nezgoda, štete kod parkiranja, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letilice, manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, oštećenja tapaciranih delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povredena u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima, poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena, štete nastale od životinja bilo u kretanju vozila ili ugriza životinja, kao i loma stakala, potapanje, neovlašceno korišcenje vozila, krađa vozila, razbojnička krađa i razbojništvo sa uključenim osiguranim rizicima iz paketa Komfort u Tarifi premija za osiguranje pomoći na putu, a ukoliko osiguranik ima istovremeno zaključeno osiguranje od autoodgovornosti kod UNIQA osiguranja, uključeni su rizici iz paketa Exclusiv u Tarifi osiguranje pomoci na putu, a u svemu prema Posebnim uslovima za osiguranje pomoći na putu.

Ekskluziv Tip B+:

Obuhvata sve rizike iz paketa Exclusiv Tip A+, izuzev neovlašćenog korišćenja vozila, krađe vozila, razbojničke krađe i razbojništva sa uključenim osiguranim rizicima iz paketa Komfort u Tarifi premija za osiguranje pomoći na putu, a ukoliko osiguranik ima istovremeno zaključeno osiguranje od autoodgovornosti kod UNIQA osiguranja, uključeni su rizici iz paketa Exclusiv u Tarifi osiguranje pomoći na putu, a u svemu prema Posebnim uslovima za osiguranje pomoći na putu. www.registracijavozila-pmv.com

 O Autoru

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Farovi – najvažniji auto delovi

Ko će ostvariti primat na tržištu - Tesla ili Toyota?

Osiguranje vozila

Kad je vrijeme za ljetne gume?

Sportski automobili: najbolje i najskuplje marke