članci iz kategorije Biznis


Veza tehnologije i strategije
Pozitivan pristup strategiji se odnosi na aktuelnu strategiju firme i na to kako da se ona ostvaruje. Normativni pogled se odnosi na to kakva bi strategija firme mogla biti.

Kreiranje konkurentskih prednosti kroz operacije
Informacione tehnologije mogu značajno pomoći organizacijama da unaprede svoje operacije i jačaju svoje konkurentske pozicije. Operacije su strateški važne za uspeh svake organizacije, bez strategijskog pristupa organizacije upravljanju operacijama – one nikada neće dostignuti svoj maksimum. 

Porterov pogled na krivu iskustva
Kriva iskustva je veoma važan koncept koji je razvijen polovinom 20. veka. I daje osnove ako se primeni da se otvare značajne uštede i stvore barijere za nove ulaske ili nadigra konkurencija. Ali, građenje strategije u svim industrijama zasnovano na krivi iskustva može biti i opasno. Značaj krive iskustva za strategiju zavisi od toga koji faktori proizrukuju pad troškova.

Promene u okruženju kompanija
Promene u okruženju kompanija kao što su: evolucija globalnih tržišta, sve brži razvoj i širenje tehnologije, zahtevi kupaca za diferencijacijom proizvoda utiču na poslovanje svih organizacija.

Trend ulaženja u saveze
Kompanije koje žele da posluju u savezima sa drugim kompanijama moraju razmatrati sledeće teme: Sve strane moraju da osmisle svoje ciljeve i ciljeve svog „deteta.“ Da li će taj poduhvat biti odvojeno preduzeće ili ne, da li će biti poželjno i da li će se tom preduzeću dozvoliti da se takmiči sa „roditeljima“, a ako da u oblasti kojih proizvoda, usluga i tržišta?

Čemu vas ne uče na poslovnim školama
Najbolja lekcija koju možete da naučite na nekoj poslovnoj školi je da shvatite čemu ona ne može da vas nauči – a to su lica i naličja svakodnevnog poslovnog života. To je većinom nešto što svaki čovek mora sam da nauči.

Uloga znanja, informacija i ljudskog kapitala u digitalnoj ekonomiji
Internet moćna tehnologija koja menja konkurentski milje u mnogim industrijama, dok u isto vreme kreira potpuno nove industrije. Internet ostvaruje uticaj na komunikacije, kordinacije, vođenje poslova, trgovinu, sadržaj i zajednicu.

Udruživanje firmi u virtuelnoj ekonomiji
Mrežna organizaciona struktura može da se proširi da se kreira virtuelna organizacija. Virtuelna organizacija sastoji se od grupe jedinica različitih organizacija koje se često okupljaju na određeni vremenski rok oko određenog posla da postignu iste strategijske ciljeve.

Organizacione granice
Promene zahtevaju usmerenost na poslovne rezultate, a strategija osnovu da se sve to sprovede u delo. Razmotrimo sada četiri granice: Vertikalne. U organizaciji bez granica nije dominantan autoritet ...


Strana 2 od 2
[1]   [2]  
RSS