Evidencija i kontrolisanje radnog vremena

Napisao/la: Enterijer Stana

Ukupan broj reči: 491 | Datum: 23 04 2013 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTML 

Sistem za tehničku zaštitu obuhvata sistem kontrole pristupa kao i kontrolu radnog vremena. Kontrola pristupa predstavlja kontrolisanje ulaza korisnika u neki zaštićen objekat. U obezbeđen objekat ulaz je jedino moguć uz pomoć rfid kartica ili rfid priveska. Korisnik očitava neki od dva ponuđena elementa i sebi omogućava ulazak u objekat. Stembeni objekti sve češće koriste ovakav način zaštite najpre iz razloga što je veoma praktična primena.

Postoji par osnovnih elemenata sistema kontrole pristipa kao što su terminal, tastatura, čitač kartica i privezaka, elektronska brava kao i softver koji je zadužen za kontrolu. Ukoliko korisnik poseduje neku od odgovarajućih identifikacija koje smo naveli prići će čitaču i tako što će predmet identifikacije primaći čitaču omogućiće da se detektuje kao validan korisnik.  Nakon toga će se oglasiti signal koji će značiti da je identifikacija uspešna i vrata će se otvoriti.

Međutim postoje sistemi koji zahtevaju veći stepen bezbednosti. Takvim objektima se preporučuje da primene malo drugačiji vid identifikacije korisnika. Nešto privatniji način identifikacije jeste pin kod ili biometrijsko učitavanje. Takav način identifikovanja je poseban za svaku osobu. Jedina mana identifikacije uz pomoć pin koda je što se može desiti da dođe do zliupotrebe tako što će neka druga osoba iskoristiti vaš pin i u vaše ime ući u neki objekat. Dok je to recimo nemoguće ukoliko se identifikacija obavlja uz pomoć biometrijskog učitavanja jer se na taj način osoba identifikuje na osnovu otiska prsta ili svoje zenice oka. Ukoliko postoji više sistema ili je objekat sa velikim brojem prostorija koje su žaštićene, tada se koristi mogućnost da se više dozvola učita preko jedne kartice. Ovaj način je veoma praktičan jer nudi mogućnosti vlasnicima da ograniče pristup pojedinim osobama pojedinim prostorijama. Kada su u pitanju privatni objekti to znači da vi sa jednom istom karticom imate mogućnost da uđete u ulaz svoje zgrade, stan kao i u ostale zaštićene objekte. Međutim kada su u pitanju poslovni objekti ili sportski objekti zaštita mora biti na višem nivou. Na sportskim dešavanjima najpraktičniji način kontrole pristupa jeste rampa koja ograničava prolaz, i kroz nju je moguće samo jedan korisnik da prođe. Nakon njegove završene provere ide sledeći i dako dalje.Osnovna razlika u kontroli pristupa i kontroli radnog vremena je u softveru koji služi za obradu podataka korisnika.

 

 

 O Autoru

Autori članka se ovim poslom bave već duži niz godina. Više o autoru na sajtu vwg.rs

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Pvc stolarija materijal koji štedi

Korišćenje godišnjeg odmora, tumačenje Zakon o radu

Vrste transporta

Optimizacija sajtova i biznis

Kompanija Harika EV Emlak ltd.

Evidencija i kontrolisanje radnog vremena

Odlike Belizea za offshore kompanije

Knjigovodstvene usluge

Umnožitelji biznisa

e-Biznis tržišta i modeli

Veza tehnologije i strategije

Kreiranje konkurentskih prednosti kroz operacije

Porterov pogled na krivu iskustva

Promene u okruženju kompanija

Trend ulaženja u saveze