Korišćenje godišnjeg odmora, tumačenje Zakon o radu

Napisao/la: Banja

Ukupan broj reči: 7377 | Datum: 17 04 2014 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTML 

 Zakon o radu („Sl. list RS“. br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13)

 

Zakon o radu sadrži sledeća pravna pravila i to u:

 

-u članu 73Godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine.

Zaposleni koji je ispunio uslov za sticanje prava na korišćenje godišnjeg odmora u smislu člana 68. stav 2. ovog zakona, a nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta - ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

 

-u članu 75U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Ako poslodavac ne dostavi zaposlenom rešenje, smatra se da je zaposlenom uskratio pravo na godišnji odmor.

Poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora.

 

 Komentar

            Godišnji odmor se može koristiti u kontinuitetu ili u delovima.

 

U prvom slučaju, godišnji odmor se koristi odjednom, jednokratno..Takav način podrazumeva da se odmor koristi u toku kalendarske godine za koju je određen ili da se u toj godini bar započne, makar i poslednjeg dana, da bi se bez prekida nastavio i okončao u narednoj godini. U drugom slučaju, godišnji odmor se koristi u dva dela. Taj način korišćenja ušao je u naš sistem radnog zakonodavstva iz Konvencije Međunarodne Organizacije Rada (MOR) broj 132.

 

Prvi deo godišnjeg odmora pripada u godini za koju je i određen. Taj deo traje najmanje tri radne nedelje. Manje ne može, više može. Pošto se radna nedelja računa kao pet radnih dana, prvi deo odmora mora da traje najmanje 15 radnih dana. Ako se ovome dodaju po dva neradna dana nedeljnog odmora za svaku radnu nedelju, prvi deo godišnjeg odmora iznosi 21 kalendarski dan. Ako je u tekućoj godini započeo korišćenje godišnjeg odmora, zaposleni ga može nastaviti u narednoj, da bi ga iskoristio u kontinuitetu. Drugi deo godišnjeg odmora koristi se u narednoj kalendarskoj godini, najkasnije do 30. juna. Treba da bude iskorišćen u kontinuitetu, ali u praksi se sve češće koristi u više delova. Mogućnost korišćenja godišnjeg odmora u dva dela, odnosi se, kako na puni, tako i na srazmerni godišnji odmor.

Zaposleni koji je stekao pravo na godišnji odmor, a nije ga u celini ili delimično iskoristio u kalendarskoj godini zbog porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog. Pošto svi zaposleni ne mogu koristiti godišnji odmor istovremeno, onaj ko odlučuje mora odrediti kad će ga koristiti svako posebno. Pri tom, mora voditi računa o potrebama posla, s jedne strane, i interesima zaposlenog i njegove porodice, s druge strane. Zato je dužan da prethodno konsultuje svakog zaposlenog. To se najčešće čini anketiranjem. Utvrđivanje vremena korišćenja godišnjeg odmora za sve zaposlene iziskuje da se uzmu u obzir globalni interesi poslodavca i zaposlenih. Interes poslodavca je da radni proces ne bude ugrožen, i on se zadovoljava obezbeđivanjem zamena za zaposlene na odmoru. Interes zaposlenih se zadovoljava razumevanjem njihovih želja i potreba. O vremenu korišćenja godišnjeg odmora odlučuje: kod pravnog lica – direktor, ili zaposleni koga on ovlasti; kod fizičkog lica – preduzetnik ili zaposleni koga on ovlasti. Odluka o rasporedu korišćenja godišnjeg odmora, izvršava se donošenjem rešenja o vremenu korišćenja godišnjeg odmora za svakog zaposlenog.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora dostavlja se zaposlenom najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora. Na osnovu ove odluke, i u njenom izvršenju, izrađuje se rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za svakog zaposlenog. To rešenje se dostavlja zapsolenom najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora, kako bi mogao da obavi sve što treba da spremno otpočne i na miru provede svoj godišnji odmor. U ovom rešenju treba da bude određeno dali se odmor kosti odjednom ili u delovima i kada odmor, odnosno njegov deo započinje i ističe. Zbog neradnih dana, korisno je da se navede datum kada zposleni treba da se javi na dužnost.

 O Autoru

Promocija zakona Republike Srbije. Autor teksta: admin netposao.rs

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Pvc stolarija materijal koji štedi

Korišćenje godišnjeg odmora, tumačenje Zakon o radu

Vrste transporta

Optimizacija sajtova i biznis

Kompanija Harika EV Emlak ltd.

Evidencija i kontrolisanje radnog vremena

Odlike Belizea za offshore kompanije

Knjigovodstvene usluge

Umnožitelji biznisa

e-Biznis tržišta i modeli

Veza tehnologije i strategije

Kreiranje konkurentskih prednosti kroz operacije

Porterov pogled na krivu iskustva

Promene u okruženju kompanija

Trend ulaženja u saveze