Kreiranje konkurentskih prednosti kroz operacije

Napisao/la: mbatrend.com

Ukupan broj reči: 418 | Datum: 23 12 2009 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTML Preduzeća moraju da sagledaju svoje snage i slabost, mogućnosti i opasnosti – dešavanja u svojoj internoj i eksternoj sredini. Moraju da razvijaju snažne strategije koje su usmerene ka pravilno postavljenim ciljevima i vrednim vizijama. One moraju znati svoju svrhu postojanja. U tom procesu kontinuirane borbe sa industrijskim silama i najezdom novih tehnologija i inovacija moraju kreirati proizvode i usluge koji će zadovoljiti potrebe njihovih kupaca, ali i voditi računa i o potencijalnim kupcima. Kvalitetnim operacijama i dnevnim strategijama, prilagođavanjem iz minuta u minut, stalnim unapređivanjem kvaliteta, operacija, procesa i interakcija, mogu se boriti sa potrebama današnjeg dinamičnog tržišta. Statično ponašanje vodi sva preduzeća na loš put. Osnove za diferencijaciju preduzeća moraju tražiti u celokupnom lancu kreiranja i isporuke vrednosti kupcima, kao i u obrnutoj logistici, ne mogu se strogo usmeravati samo na karakteristike proizvoda, takva vrsta diferencijacije sve manje ima na značaju. Kupci će proceniti šta dobijaju za svoj novac i nagraditi kompaniju svojom lojalnošću ili će nestati. Neće ponovo kupovati, neće se vraćati kompanijskim proizvodima. To je loše za svaku kompaniju, i bez obzira na to ako to nisu „glavnu kupci.“ Kvalitetno obikovan lanac vrednosti firme u mrežnoj ekonomiji i efektivno i efikasno obavljanje operacija je jedini način da savremena preduzeća opstanu u svetu koji se menja.

Internet utiče na pojedince, organizacije, institucije, i sl. Vrste i intenziteti uticaja se razlikuju od slučaja do slučaja. Danas komuniciramo, obavljamo poslove, trgujemo, apliciramo za dokumenta, iznajmljujemo knjige, rezervišemo sobe u hotelima, iznajmljujemo automobile, uplaćujemo osiguranje, sklapamo ugovore, dajemo naloge banci, učimo na daljinu, kupujemo i čitamo knjige u digitalnom obliku ili slušamo mp3 muziku... Mnogo toga se promenilo u poslednjih 20 godina. Definitivno čovek je napredovao – jer se ljudski potencijal i može sagledati kroz tehnologiju koju čovek stvara i koristi u svom životu, a može se sagledati i njegova duhovna nadgradnja.

Informacione tehnologije mogu značajno pomoći organizacijama da unaprede svoje operacije i jačaju svoje konkurentske pozicije. Operacije su strateški važne za uspeh svake organizacije, bez strategijskog pristupa organizacije upravljanju operacijama – one nikada neće dostignuti svoj maksimum. 

 O Autoru

Zoran Slavkovic je diplomirani ekonomista. Vlasnik je web sajta Mbatrend.com.

Ključne reči: operacije, konkurentske prednosti, kompanije, uspeh, digitalna ekonomija

Izvor: http://www.kristali.rs/biznis1/biznis/kreiranje-konkurentskih-prednosti-kroz-operacije.html

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Pvc stolarija materijal koji štedi

Korišćenje godišnjeg odmora, tumačenje Zakon o radu

Vrste transporta

Optimizacija sajtova i biznis

Kompanija Harika EV Emlak ltd.

Evidencija i kontrolisanje radnog vremena

Odlike Belizea za offshore kompanije

Knjigovodstvene usluge

Umnožitelji biznisa

e-Biznis tržišta i modeli

Veza tehnologije i strategije

Kreiranje konkurentskih prednosti kroz operacije

Porterov pogled na krivu iskustva

Promene u okruženju kompanija

Trend ulaženja u saveze