Vrste transporta

Napisao/la: Svimbi

Ukupan broj reči: 1908 | Datum: 11 03 2014 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLTransport je samostalna privredna delatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara, ljudi i vesti sa jednog na drugo mesto, imajući u vidu zadovoljenje ljudskih potreba, kako u sferi proizvodnje tako i u svakodnevnom životu. Funkcija transporta je da poveže prodaju sa kupovinom, tj. povezivanje prodavaca i kupaca.

Troškovi transporta se alociraju u zavisnosti od toga da li se usluge koriste individualno kao potrošnja ili produktivno kao stadijum proizvodnog procesa (troškovi transporta ulaze u cenu koštanja proizvoda). Transportni sistem obuhvata transportna sredstva i postrojenja čijom se upotrebom može uticati na nivo razvoja nekog tržišta, cenu roba i usluga kao i na stepen snabdevenosti tržišta.

Ukoliko vam je potreban seminarski rad iz oblasti transporta ili magistarski rad iz oblasti transporta, možete nam se javiti putem maila i mi ćemo vam poslati ponudu. U nastavku ćemo nabrojati sve vrste transporta i njihove specifičnosti.

Drumski transport

Ovo je najrazvijeniji vid transporta jer ima prednosti u odnosu na ostale tipove transporta.  Drumski saobraćaj se obavlja automobilima, sa prikolicom ili bez, tegljačima, šleperima, kamionima, hladnjačama, itd. Drumskim transportom se može obavljati prenos roba i proizvoda ''od vrata do vrata''. Drumski transport je efikasniji od ostalih vidova transporta jer se smanjuje potreba za pretovarom i prepakivanjem, i na taj način dolazi do ušteda u vremenu i sredstvima. Može se obavljati za sopstveni i tuđ račun.

U međunarodnom drumskom saobraćaju često se koristi oznaka TIR što znači da je teret propisno zapakovan i da odgovara tovarnom listu, pa ga ne treba posebno pregledati kroz tranzitne zemlje. Tovarni list se dobija na osnovu transportnog ugovora i mora biti kod vozača prilikom transporta. On sadrži: mesto i adresu pošiljaoca, mesto utovara i istovara, adresa primaoca, datum, podatke o prevozniku, opis i količinu robe i dokumenta koja potvrđuju da prevoz odgovara odredbama međunarodne konvencije. Predaje se u ruke primaoca robe.

 Vodeni transport

Vodeni transport se deli na:

1. morski - najjeftiniji oblik transporta koji kao dokument koristi konosman ili teretnicu

2. rečni - pogodan je za kombinovanje sa želežničkim i drumskim transportom. Koristi se u zemljama kroz koje protiču plovne reke (Srbija ima dobrih mogućnosti za korišćenje rečnog transportnog saobraćaja)

3. jezerski - sužene mogućnosti; povezan je sa rečnim i kanalskim tokovima, a isto tako može se kombinovati i sa drumskim transportom. Uglavnom se koristi za prevoz robe i tereta na malim razdaljinama.

 Železnički transport

Železnički transport je naročito pogodan i ima prednosti u odnosu na ostale vrste transporta ukoliko postoji mogućnost za korišćenje alternativne energije za pogon lokomotive i ukoliko pruga prolazi kroz industrijska naselja ili je dovedena do fabrika. Prednosti železničkog transporta ogledaju se kroz niske cene, mogućnosti istovremenog prevoza robe i putnika, brzinu prevoza, itd. pošiljke koje se šalju železnicom mogu biti denčane i vagonske

Dencane pošiljke (kasete, plastične, stiroporske, kartonske, koleta)-transportuju se službenim vagonima i maksimalna težina koja može da se transportuje je 5000kg.

Vagonske pošiljke - u vagonskim pošiljkama obično se transportuje roba težine preko 5000kg. Pošiljke prema načinu transporta mogu biti: sporovozne, ubrzane, brzovozne, i ekspresne.  Takođe je moguće prevoziti i lakše pošiljke ali tada zakupac plaća tarifu za pun vagon. Tarifa predstvalja cenu usluge u železničkom transportu i čine je:

-vozarina (zavisi od vrste pošiljki, brzine transporta, nosivosti vagona...)

-sporedne takse (zavise od brojanja, merenja, utovara, ležarine, gubitaka na robi...)

-ostali troškovi prevoza (zavise od postupanja sa robom, poštanskih troškova...)

Železnički transport se takođe obavlja na osnovu tovarnog lista koji predstavlja  formalno pravni dokument.

 Vazdušni transport

Avionski transport u najvećoj meri služi za prevoz putnika, a  manje za prevoz robe. Glavni razlog za to je visoka cena. Međutim, značajnu ulogu ima u transportu novca, dragocenosti i specijalnih proizvoda. Najveće prednosti su u brzini i efikasnosti. Najviše se koristi u turizmu i poslovnim putovanjima.

Cevovodni transport

Odnosi se na transport cevima. Njima se transportuju tečni i gasoviti proizvodi, npr. Nafta, prirodni gas, voda, vodena para i drugi gasovi. Izvodi se na dva načina: vazdušnim i podzemnim putem. Meri se u tonskim metrima. Snabdevanje energijom i vodom, kao i otpremanje otpadnih voda kanalizacijom u velikim gradovima se uglavnom vrši cevovodnim transportom.

Poštanski transport

Poštanski transport predstavlja specifičan vid transporta robe i usluga koji se koristi prevoz vrednosnih pisama težine do 2kg i paketa težine do 30kg.

Poštarina predstavlja cenu usluge poštanskog transporta i određuje se u zavisnosti od težine pošiljke, njene vrednosti, načina pakovanja itd. Proces kupoprodaje putem pouzeća počinje predajom robe prodavca pošti, a ona je dužna da prilikom isporuke robe (paketa) izvrši naplatu vrednosti robe i poštarine. Zatim naplaćeni iznos prebacuje na račun prodavca, dok poštarinu zadržava za sebe kao cenu svoje usluge. U zavisnosti od kupoprodajnog ugovora, poštarina može biti plaćena od strane prodavca ili od strane kupca.

Jedna od složenijih i važnijih odluka vezanih za transport je da li se opredeliti za sopstveni ili tuđ, iznajmljeni prevoz.

Korišćenje sopstvenog transporta ima niz prednosti ali i nedostataka. Kao osnovne prednosti može se navesti brža isporuka i dostava, veća zaposlenost radnika i sredstava, bolje poznavanje tržišta i kupaca itd.

Kao nedostaci se, sa druge strane, javljaju se visoki troškovi održavanja sredstava, sužen izbor transportnog sredstva itd.

Tuđ transport podrazumeva korišćenje usluga specijalizovanih preduzeća. Za razliku od sopstvenog transporta kod kojeg se javljaju troškovi registrovanja preduzeća, osiguranja, servisiranja itd., koji se posredno pripisuju ceni robe, troškovi transporta se mogu pripisati direktno ukupnoj ceni robe.O Autoru

Za period od 6 godina, koliko su mnoge Vaše kolege isključivo nama ukazivali poverenje, napisali smo mnoštvo radova iz svih oblasti. Za taj period smo oformili vrhunski tim stručnjaka iz različitih oblasti sa ciljem da efikasno odgovorimo na Vaše zahteve.

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Pvc stolarija materijal koji štedi

Korišćenje godišnjeg odmora, tumačenje Zakon o radu

Vrste transporta

Optimizacija sajtova i biznis

Kompanija Harika EV Emlak ltd.

Evidencija i kontrolisanje radnog vremena

Odlike Belizea za offshore kompanije

Knjigovodstvene usluge

Umnožitelji biznisa

e-Biznis tržišta i modeli

Veza tehnologije i strategije

Kreiranje konkurentskih prednosti kroz operacije

Porterov pogled na krivu iskustva

Promene u okruženju kompanija

Trend ulaženja u saveze