Ovlašćenja i odgovornosti menadžera

Napisao/la: Svimbi

Ukupan broj reči: 2544 | Datum: 25 11 2013 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLU nastavku saznajte koje su odgovornosti i ovlašćenja direktora, odnosno menadžera u kompanijama.

 

Generalni direktor

• Može biti i predsednik korporacije, borda direktora....

• On je osnovni nosilac i realizator

• Od njega zavisi efektivnost i efikasnost

• On ima najveću odgovornost

• On prati promene u okruženju i reaguje adekvatnim promenama u organizaciji

• On osmišljava viziju i strateške ciljeve i opredeljuje strategiju

• Odabir saradnika je ključna faza

Zahtevi koji se postavljaju pred generalnim direktorom

• Upravljanje

• Država

• Tržište

• Organizacija

• Društvo

• Kapital

• Banke

 

Zamenik i pomoćnici generalnog direktora

• Oni sa generalnim direktorom predstavljaju vrhovni menadžment preduzeća.

• Zamenik menja generalnog direktora u njegovom odsustvu, sa punim ovlašćenjima i pomaže mu u tekućem radu.

• Pomoćnici pomažu generalnom direktoru i moraju biti stručni iz određene oblasti za koju su zaduženi. Oni obično vode funkcionalne celine u preduzeću.

Ovlašćenja zavise od spremnosti generalnog direktora da ih prenese na svoje saradnike.

• Postoje linijski pomoćnici koji su zaduženi za funkcionisanje i koordinaciju organizacione strukture. Oni moraju imati šira znanja iz delatnosti preduzeća, organizacione sposobnosti, liderske osobine, autoritet i td.

• Pomoćnici za štabne organe ili kako ih često kod nas zovu “direkcije” ili “samostalni sektori” koji imaju specifične uloge u funkciji koju predstavljaju. Tu dominira stručnost za tu oblast (finansije, marketing, logistiku..), naravno uz izražene i druge osobine koje su potrebne za dobrog menadžera.

 

Direktor marketinga

• Osnovni zadaci se odnose na tržišno verifikovanje kompetencija preduzeća, odnosno:

→ priprema i donošenje strategije i planova,

→ organizacija i kontrola sprovođenja menadžment aktivnosti, korporativni imidž i

→ izvršenje različitih operativnih poslova M na svim nivoima organizacije preduzeća.

• Interno i eksterno informisanje

• Istraživanje tržišta i marketinških efekata...

Potrebne sposobnosti direktora marketinga

• Organizatorske

• Operativno izvršne

• Kreativne

• Komunikativne

• Motivacione

• Proaktivne

• Inovativnost

• koordinacije

 

Direktor istraživanja i razvoja

• Utvrđuje optimalan rast i razvoj

• Proučava buduće potrebe tržišta

• Razvoj na osnovu sopstvenih istraživanja

• Razvoj na bazi transvera znanja i tehnologije

• Usavršavanje postojeće tehnologije

• Optimizacija i poboljšanje poslovnih procesa

• Pospešuje učenje organizacije

 

Direktor proizvodnje - izvršni direktor

• Da organizuje efikasnu i efektivnu proizvodnju

• Da podstiče produktivnost rada

• Da obezbedi dovoljno resursa

• Da smanjuje troškove proizvodnje

• Da obezbedi bezbednost na radu

• Da obezbedi protok informacija

• Da sprovodi kontrolu

• Da koordinira i vodi

 

Direktor finansija

• Sprovodi finansijsku politiku

• Finansijsko planiranje

• Finansijsku organizaciju

• Finansijsku analizu

• Finansijsku kontrolu

• Organizuje finansijsko izveštavanje

• Brine o likvidnosti i plasmanima

• Zatvara finansijske konstrukcije-krediti....

 

Direktor ljudskih resursa -HR

• Zadužen za usavršavanje, unapređivanje i efikasno korišćenje ljudskih resursa

• Planira kadrove

• Regrutuje kadrove

• Vrši selekciju i izbor

• Osmišljava i sprovodi obuke

• Vrši merenje i ocenjivanje rada

• Brine o motivacionim faktorima

Znanja i sposobnosti

• Mora posedovati potrebna znanja iz prava, organizacije, informatike, psihologije, tehnologije, ekonomije, statistike, matematike, političke veštine....

• Mora imati kreativne sposobnosti, komunikativnost, osećaj mere, elokventnost, objektivnost, poverenje, moralne vrednosti.....

 

Direktor IT-informacione tehnologije

• Prati savremene informacione tehnologije i vrši njihovu implementaciju u sistem.

• Brine o hardverskim i softverskim rešenjima

• Uređuje tokove informacija

• Odgovoran je za obradu podataka i sačinjavanje izveštaja

• Obezbeđuje informacije za upravljanje sistemom

• Modeluje realne situacije

 

Direktor logistike

• Racionalno koristi raspoložive resurse

• Planira i obezbeđuje nedostajuće materijalne resurse

• Optimalno upravlja skladištima robe i materijala

• Obezbeđuje transport robe i materijala

• Brine o održavanju mašina i alata

• Pribavlja, održava i prilagođava radni prostor u svim segmentima

 

Direktor opštih i pravnih poslova

• Zadaci:

→ normativna delatnost;

→ zaštita interesa preduzeća i zaposlenih;

→ poslovi opšte administracije i arhive;

→ upravljanje imovinom preduzeća, poslovnim prostorom i stambenim fondom;

→ informisanje radnika o svim pravnim aspektima;

→ vođenje poslova imovinsko-pravne zaštite

→ priprema materijala za organe upravljanja i njihova tela.

→ tumačenje zakonskih propisa,

→ zaštita na radu i obezbeđenje sredstava preduzeća od

 

požara, krađa, poplava i sl.

 

Ukoliko vam je potrebna izrada seminarskog rada iz menadžmenta ili izrada diplomskog rada iz menadžmenta, kontaktirajte nas za pomoć. O Autoru

Bavimo se izradom seminarskih, diplomskih, master, magistarskih i maturkih radova.

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Motivacioni faktori

Ovlašćenja i odgovornosti menadžera

Nacionalna kultura i stilovi vođstva u preduzećima u Srbiji