Razlike između društva sa ograničenom odgovornošću i ortačkog društva

Napisao/la: Banja

Ukupan broj reči: 2980 | Datum: 21 12 2012 | komentari: 1Verzija za štampu

Preuzmi HTMLOrtačko društvo (societe en nom collectif, societa in nome colletivo, partnership, offene handelsgesellschaft, societa collectiva)  je privredno društvo. Isto tako, i društvo sa ograničenom odgovornošću (societe a responsabilite limitee, societa a responsabilita limitata, gesellschaft mit beschrankter haftung, private limited company, the closely held corporation) je privredno društvo. Međutim, ortačko društvo je društvo lica, dok je društvo sa ograničenom odgovornošću društvo kapitala. To znači, da između ova dva društva, postoje određene razlike. Izbor jednog od navedenih društava je upravo determinisano tim razlikama. Iz tog razloga, prikaz razlika stvara adekvatnu osnovu za pravilan izbor.

Prva razlika se tiče pravnog režima odgovornosti člana društva za obaveze koje društvo preuzme na tržištu prema trećim licima. Kod ortačkog društva član društva neograničeno solidarno odgovara za obaveze društva. Naime, ortačko društvo, kao i svako drugo privredno društvo, stupa u odnose sa trećim licima na tržištu. I tim odnosima, između ostalog, nastaju i obaveze ortačkog društva prema drugim subjektima prava. Kao i svaki subjekat prava ortačko društvo svojom imovinom odgovara za svoje obaveze. Međutim, pored ovog, i članovi društva celokupnom svojom imovinom odgovaraju za obaveze društva. Zbog neograničene zakonske odgovornosti ortaka za obaveze društva reč je o dosta rizičnoj pravnoj formi privrednog društva, koja nije posebno preporučljiva za osnivanje, osim ako je zakonom ova forma propisana kao obavezna za obavljanje određene delatnosti. Za razliku od ovog, kod društva sa ograničenom odgovornošću, članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva. Za obaveze koje društvo sa ograničenom odgovornošću preuzme u prometu sa trećim licima odgovara samo društvo celokupnom svojom imovinom. Članovi društva samo snose rizik poslovanja do visine uloženog kapitala u društvo. Ovakvo rešenje je dosta povoljnije i primerenije za osnivače od rešenja koje je predviđeno kod ortačkog društva. Otuda, najveći broj osnivača se opredeljuje za društvo sa ograničenom odgovornošću, jer im pruža najveću imovinsku sigurnost.

Druga razlika se odnosi na organizaciono ustrojstvo društva. Kod ortačkog društva je pravilo da svaki ortak učestvuje u poslovođenju i zastupanju društva. Za razliku od toga, kod društva sa ograničeom odgovornošću postoji jednodomni i dvodobni način organizovanja. Kod jednodomnog modela organi društva su jedan ili više direktora i skupština društva, a kod dvodobnog modela jedan ili više direktora, nadzorni odbor i skupština društva.

Treća razlika se odnosi na vrstu uloga koji članovi društva unose u društvo. Unošenje uloga u društvo je nužni pratilac osnivanja svakog privrednog društva. Svaki član društva je dužan da unese propisani ulog u društvo. Na ime tog uloga, on stiče udeo u društvu. Kod ortačkog društva, ulog člana društva može biti, između ostalog, i u radu i uslugama. Međutim, to nije slučaj kod društva sa ograničenom odgovornošću. Kod ovog oblika društva, ulog člana društva može biti u novcu i stvarima i pravima, ali ne može biti u radu i uslugama. Dakle, ortak ima veći izbor predmeta uloga nego član društva sa ograničenom odgovornošću, jer njegovo ulog može biti u novcu, stvarima i pravima i u radu i uslugama.

Četvrta razlika se tiče propisivanja minimalnog osnovnog kapitala društva. Pravilo je da se kod ortačkog društva ne propisuje minimalni osnovni kapital. To nije slučaj sa društvom sa ograničenom odgovornošću. Kod ovog oblika privrednog društva se propisuje minimalni osnovni kapital. Međutim, postojeći Zakon privrednim društvima propisuje dosta nizak iznos minimalnog osnovnog kapitala. Ta vrednost iznosi najmanje 100 dinara. Iz tog razloga, ova razlika iako suštinski važna, gubi na svom značaju.

 

Peta razlika se tiče osnivačkog akta. Osnivački akt ortačkog društva je uvek ugovor o osnivanju, jer je nužno postojanje najmanje dva osnivača. Za razliku od toga, kod društva sa ograničenom odgovornošću kao osnivač se može pojaviti i jedno lice, kada se društvo osniva odlukom jedinog osnivača.

            O ostalim razlikama između ortačkog društva i društva sa ograničenom odgovornošću i široj problematici privrednih društava možete više saznati na osnivanjepreduzeca.rs.

 

Reference: Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 36/2011); M.Vasiljević, Kompanijsko pravo, Beograd, 2007; R.Pennington, Company Law, London, 1995; J.Farrar, Company Law, London, 1998.

 O Autoru

Urednik Portala OsnivanjePreduzeca.Rs 

Ocena: 5.0

Komentari

21 12 2012 at 14:20, by Guest
Članak je fantastičan! Nisam verovao da na ovakvom tipu sajta se može naći, ovako ozbiljan materijal!

22 12 2012 at 12:47, by Guest
Veoma korisne informacije.Još članaka iz ove Kategorije

Mladi u biznisu- Od studentskih maštarija do ozbiljnog preduzetništva

Šta utiče na motivaciju zaposlenih?

Ko sve obavlja otkup zlata, srebra, antikviteta i dragocenosti

4 Koraka za bolju korisničku podršku

Zaštićeni prostor - plastenici, staklenici i korisne informacije za one koje žele da se bave ovom poljoprivrednom proizvodnjom

Razlike između društva sa ograničenom odgovornošću i ortačkog društva

Budi srećan!

Sastavni delovi uspeha

Kako postati gubitnik?

Filozofija običnih ljudi o specijalnim ljudima

5 malih tajni u mlm biznisu

Tajne bogatstva

Kreiranje organizacije bez granica nije recept, već promena na kojoj svi zaposleni moraju da rade!

Visoke tehnologije u savremenoj privredi