članci iz kategorije Ekonomija


Strategije unapređenja prodaje usmerene ka distributerima i maloprodaji
U održavanju dobrih poslovnih odnosa sa organizacijama i pojedincima koji posreduju između konkretnog proizvođača i potrošača, taj proizvođač koristi brojne metode. Neke od njih su: sastanci sa posrednicima, kontinuirano slanje pošiljki distributerima i njihovim prodavcima, davanje brošura, kataloga i drugih pisanih materijala o proizvođaču ili njegovom proizvodu, kao i svi oblici podrške i pomoći koje su neophodne da bi se proizvod bolje prodavao.

Ponuda i tražnja kao osnovni faktori tržišta
Upoznajte se sa ponudom i tražnjom kao faktorima tržišta.

Novac i vrste novca
Kada je reč o naprednoj robnoj privredi, suprotnosti robne proitvodnje se razrešavaju na posredan način. To se vrši probajom robe za novac i kupovinom neke druge robe za taj novac. Ovi procesi se nazivaju robnim prometom.

Konkurentska prednost nacija
Konkurentska prednost i bogatstvo države se kreiraju – kreiraju se na mikroekonomskom nivou. Stabilno makroekonomsko okruženje (niska inflacija, niski fiskalni deficiti, niska spoljna zaduženost...), kvalitetne javne institucije, stabilan politički i pravni sistem, nizak nivo korupcije u zemlji, su neophodni, ali nisu dovoljni.


Strana 1 od 1
[1]  
RSS