članci iz kategorije Krediti


Šta je revolving kredit
Revolving kredit je vrsta kredita koji se nudi uz određene garancije date banci a gde se otplata kredita može obaviti u bilo kom vremenskom trenutku. Tako, primalac zajma može da otplati kredit prema svojim sopstvenim mogućnostima i planovima. Sve što mora da se poštuje kod ove vrste kredita je redovno plaćanje kamate, ali je otplata kredita kod zajmodavca otvorena mogućnost u svako vreme. U principu ona može da se izvrši odjednom ili u delovima.


Strana 1 od 1
[1]  
RSS