Šta je revolving kredit

Napisao/la: Gost

Ukupan broj reči: 322 | Datum: 13 03 2010 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLŠta je to revolving kredit?

To je vrsta kredita koji se nudi uz određene garancije date banci a gde se otplata kredita može obaviti u bilo kom vremenskom trenutku. Tako, primalac zajma može da otplati kredit prema svojim sopstvenim mogućnostima i planovima. Sve što mora da se poštuje kod ove vrste kredita je redovno plaćanje kamate, ali je otplata kredita kod zajmodavca otvorena mogućnost u svako vreme. U principu ona može da se izvrši odjednom ili u delovima.

Često se ovakva vrsta kredita obnavlja nakon krajnjeg roka dospeća bez nekih posebnih dodatnih uslova.

Revolving kredit se često odobrava kod malih preduzetnika u vidu obrtnih sredstava ili za razvojne projekte većih preduzeća. Moguće je korišćenje ovih zajmova za održavanje likvidnosti firme.

Jednom kada dobijete revolvin zajam možete ga koristiti kada god vam je to potrebno. Kreditor će nakon odobrenja kredita na raspolaganju preduzeću staviti određenu količinu novca, a preduzeće povlači kratkoročne tranše u bilo kom trenutku. Prirodno, svako povlačenje novčanih sredstava smanjuje odobrena dostupna sredstva, a nakon vraćanja početna suma se obnavlja.

Kod odobravanja ovih revolving kredita, naplaćuje se određena provizija, koja je obično od pola do jednog procenta od ukupnog iznosa. Za sve povučene tranše, korisnik revolving zajma plaća kamatu na iznos koji je preuzet, mesečno, kvartalno ili po dogovoru sa bankom.

Znači, revolving krediti su zajmovi sa posebnim ugovorima gde se količina novčanih sredstava može povući, isplatiti i ponovo povući proizvoljan broj puta, sve dok ne istekne dogovoreno vreme trajanja zajma. Često puta se ova vrsta kreditiranja primenjuje i kod kreditnih kartica, i odatle naziv revolving kreditne kartice.

 O Autoru

Članak napisao Gost.

Korisne adrese: http://www.kombank.com/

http://www.erstebank.rs/yu

Izvor: http://www.kristali.rs/finansije/Krediti/sta-je-revolving-kredit.html

Ocena: 5.0

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Šta je revolving kredit