Smrt i umiranje - Budistički pogled

Napisao/la: Budist

Ukupan broj reči: 368 | Datum: 3 08 2009 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLIako intelektualno svi mi znamo da ćemo jednog dana umreti, u opštem slučaju mi toliko nerado razmišljamo o sopstvenoj smrti da se ovo znanje ne dotiče naših srca. Tako, mi živimo svoj život kao da ćemo biti u njemu zauvek. Kao rezultat toga stvari ovog sveta - kao što su materijalna dobra, reputacija, popularnost i zadovoljstvo čula - postaju od najvećeg značaja za nas, i mi posvećujemo skoro sve svoje vreme i energiju da do njih dođemo, i čak smo zbog njih spremni da preduzmemo sve vrste negativnih akcija.

Toliko smo preokupirani brigama ovog života da postoji veoma malo prostora u našim umovima za istinsku duhovnu praksu. Kada se vreme smrti zapravo približi mi otkrivamo da smo time što smo celo vreme ignorisali smrt potpuno nepripremljeni za nju.

Kada se u trenutku smrti telo počne da raspada, um ne prestaje da postoji.

Šta je smrt? Smrt je prestanak veze između našeg uma i našeg tela. Većina ljudi veruje da se smrt dešava kada src prestane da kuca. Ali ovo ne znači da je osoba umrla jer je njen suptilni um još uvek prisutan u telu. Smrt se dešava kada suptilna svesnost konačno napusti telo da bi se pripremila za sledeći život. Naše telo je kao kuća za goste, a naš um je kao gost. Kada umremo naš um mora da napusti ovo telo u da uđe u telo svoje sledeće inkarnacije, kao gost koji napušta jednu kuću da bi otputovao u drugu.

Um nije fizička tvorevina, niti je proizvod fizičkih procesa. Um je kontinuum bez forme i odvojen je entitet od tela. Kada se telo raspadne u trenutku smrti um ne prestaje. Iako naš površinski svesni um zapravo prestaje, on to čini tako što se razlaže u dubljim nivoima svesnosti, što je naš veoma suptilan um, i ovaj kontinuum veoma suptilnog uma nema početak i nema kraj. Ovo je taj um koji kada se temeljno pročisti biva transformisan u sveprisutni um Bude.

 O Autoru

Mi smo živi, zato ćemo umreti. To je najjednostavnija, najočiglednija istina našeg postojanja, a ipak se malo ko od nas uspeo da pomiri sa tim.

Ovaj inspirativan website daje Budistički uvid u smrt i umiranje, pomažući nam da razvijemo svesnost naše sopstvene smrtnosti na način koji će potpuno obogatiti i preobratiti naš život.

 

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Smrt i umiranje - Budistički pogled