Najnoviji


Kreiranje organizacije bez granica nije recept, već promena na kojoj svi zaposleni moraju da rade!
            Faktori koji su određivali uspeh kompanija juče, danas i oni koji će određivati sutra – razlikuju se. Pojava novih tehnolog..

Kategorija:Biznis

Veza tehnologije i strategije
Pozitivan pristup strategiji se odnosi na aktuelnu strategiju firme i na to kako da se ona ostvaruje. Normativni pogled se odnosi na to kakva bi strategija firme mogla biti. Pozitivni pristup strategi..

Kategorija:Biznis

Kreiranje konkurentskih prednosti kroz operacije
 Preduzeća moraju da sagledaju svoje snage i slabost, mogućnosti i opasnosti – dešavanja u svojoj internoj i eksternoj sredini. Moraju da razvijaju snažne strategije koje su usmerene ka..

Kategorija:Biznis

Porterov pogled na krivu iskustva
Kriva iskustva je veoma važan koncept koji je razvijen polovinom 20. veka. I daje osnove ako se primeni da se otvare značajne uštede i stvore barijere za nove ulaske ili nadigra konkurencija. Ali, ..

Kategorija:Biznis

Promene u okruženju kompanija
Promene u okruženju kompanija kao što su: evolucija globalnih tržišta, sve brži razvoj i širenje tehnologije, zahtevi kupaca za diferencijacijom proizvoda utiču na poslovanje svih organizacija...

Kategorija:Biznis

Trend ulaženja u saveze
Kompanije koje žele da posluju u savezima sa drugim kompanijama moraju razmatrati sledeće teme: Sve strane moraju da osmisle svoje ciljeve i ciljeve svog „deteta.“ Da li će taj..

Kategorija:Biznis

Internet i etika
Internet je izuzetno moćno sredstvo komuniciranja. Nažalost, mnoge kompanije koriste Internet i svoje web sajtove da bi plasirale falš informacije ili koriste određene marketinške zamke da bi pri..

Kategorija:Etika

Šta je to meditacija
Meditacija predstavlja svojevrsna tehnika za ubrzavanje spiritualnog razvoja pojedinca. Meditacijom možete da postignete samospoznaju kao najveći cilj koji čovek može da odredi samom sebi u evolut..

Kategorija:Meditacija

Kako zipovati fajl
Potreba za zipovanjem fajlova se često javlja kod prebacivanja istih preko interneta ili emaila, kod smeštanja na prenosive uređaje ili jednostavno zbog uštede prostora na disku. Postoji mnogo pro..

Kategorija:Softver

Čemu vas ne uče na poslovnim školama
Najbolja lekcija koju možete da naučite na nekoj poslovnoj školi je da shvatite čemu ona ne može da vas nauči – a to su lica i naličja svakodnevnog poslovnog života. To je većinom nešt..

Kategorija:Biznis


Strana 65 od 76
[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]