Najnoviji


Bolji metabolizam - manje kilograma
Metabolizam predstavlja skup telesni sistem koji imaju zadatak da unešenu hranu pretvore u kalorije koje su neophodne organizmu da bi se svi bitniji procesi unutar tela odvijali kako treba. Metaboliz..

Kategorija:Dijeta

Uloga znanja, informacija i ljudskog kapitala u digitalnoj ekonomiji
Internet moćna tehnologija koja menja konkurentski milje u mnogim industrijama, dok u isto vreme kreira potpuno nove industrije. Internet ostvaruje uticaj na komunikacije, kordinacije, vođenje poslo..

Kategorija:Biznis

Lekovito bilje - Prirodno lečenje
U arsenalu savremene medicine i preventivnog delovanja, fitoterapiju (lečenje biljkama) treba ceniti prema njenim stvarnim vrednostima. Tradicija i delatnost fitoterapije potvrđuju činjenicu da u p..

Kategorija:Narodna medicina

Udruživanje firmi u virtuelnoj ekonomiji
Mrežna organizaciona struktura može da se proširi da se kreira virtuelna organizacija. Virtuelna organizacija sastoji se od grupe jedinica različitih organizacija koje se često okupljaju na odre..

Kategorija:Biznis

Čokolada i njen uticaj na zdravlje
Danas sve više ljudi uviđa kako je za zdrav život neophodno konzumirati zdravu hranu. Zdrava hrana deluje blagotvorno ne samo na ljudski organizam već i na opšte psihofizičko stanje čoveka. Lju..

Kategorija:Čokolada

Nacionalni bankarski sistemi i međunarodno bankarstvo
Danas ne postoji ni jedna privreda koja je izolovana i sama sebi dovoljna. Saradnja sa drugim zemljama na političkom, ekonomskom, i kulturnom planu se nameće kao nužnost, ali i potreba. Poznati mo..

Kategorija:Finansije

Internet poslovni modeli - održivost modela zasnovanog na reklami i propagandi
Pristup zasnovan na reklami i propagandi koji je jako popularan kod kompanija koje posluju na Internetu je, takođe, jako kontroverzan sa stanovišta održive profitabilnosti. Pobornici ovog pristupa ..

Kategorija:Internet i online biznis

Namirnice - kisele i bazne
Hrana se može klasifikovati na razne načine, prema sastavu, poreklu, nutritivnoj vrednosti ili raznim drugim karakteristikama. Poznavanje hrane i njenog uticaja na organizam je veoma važno za zdrav..

Kategorija:Nutricionizam

Konkurentska prednost nacija
Konkurentska prednost i bogatstvo države se kreiraju – kreiraju se na mikroekonomskom nivou. Stabilno makroekonomsko okruženje (niska inflacija, niski fiskalni deficiti, niska spoljna zadužen..

Kategorija:Ekonomija

Pregled najvažnijih događaja vezanih za razvoj Interneta
Pogledajmo pregled najvažnijih događaja vezanih za razvoj Interneta: 1957. SSSR lansira Sputnik, prvi veštački satelit sa zemlje. Kao odgovor Sjedinjene Američke Države formiraju ARPA (Advanced ..

Kategorija:Internet i online biznis


Strana 66 od 76
[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]