Sažetak knjige: "Weapons of terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms"

Napisao/la: politikum

Ukupan broj reči: 1205 | Datum: 18 04 2012 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLSažetak knjige: „Oružje terora: oslobađanje Svijeta od nuklearnog, biološkog i hemijskog oružja“

By politikum-teme,


Publikaciju pod nazivom “Oružje terora: oslobađanje Svijeta od nuklearnog, biološkog i hemijskog oružja“ (eng. Weapons of terror: Freeing the world of Nuclear, Biological and Chemical Arms) napisala je i izdala komisija za oružje za masovno uništenje. Tema kojom se knjiga bavila jeste oružje za masovno uništenje, odnosno njegova konačna zabrana. Započinje sažetkom (eng. synopsis) u kojem su ukratko predstavljeni razlozi zbog kojeg je ova publikacija napisana, a napisana je od strane komisije za oružje za masovno uništenje (dalje u tekstu: komisija za OMU) i naravno pravci pomoću kojih bi se trebalo učinkovito izboriti protiv oružja za masovno uništenje. U predstavljanju razloga započinje se jednim jednostavnim pitanjem, a to je: “Zašto je djelovanje potrebno?“ Kao ponuđeni odgovor za postavljeno pitanje prezentira se razmišljanje koje kazuje da oružje za masovno uništenje, odnosno nuklearno, biološko i hemijsko oružje predstavljaju veliku prijetnju za čovječanstvo jer ono prouzrokuje najviše štete za razliku od bilo koje vrste konvencionalnog oružja, da li bilo upotrijebljeno od država (koje ga posjeduju ili terorističkih grupa). Time se želi reći da OMU predstavlja jedan ozbiljan problem koji može, dugoročno gledano, ostaviti veoma teške posljedice po ljudski rod. Također, ističe se činjenica da čak iako je hladnoratovski period okončan još davno, broj nuklearnih bojevih glava iznosi 27.000 a od te brojke 12.000 je još stalno, operativno razmješteno. Pored ovih činjenica, ističe se također da je proces neproliferacije i razoružanja u posljednjih godina stagnirao, odnosno ne radi se dovoljno na jačanju napora u neproliferaciji, razoružanju i dogovaranju u vezi pitanja ove oblasti na samitima.
No, kao jedna vrsta rješenja ovih problema vidi se jačanje mjera pomoću kojih bi se zabranila proizvodnja i upotreba OMU. Komisija za OMU je ove mjere formulisala u vidu preporuka. Postoji ukupno šezdeset preporuka i nekom linijom klasificiranja grupišu se u četiri osnovne grupe djelovanja, a to su: 1) pristanak na generalne principe djelovanja: što podrazumjeva učinkovit međunarodni poredak utjelovljen u multilateralnim institucijama, sa Vijećem Sigurnosti UN-a kao vrhovnim autoritetom, sve u cilju jačanja procesa razoružanja i neproliferacije; obnavljanje svih raspoloživih mehanizama u cilju ispunjavanja tri glavna cilja (reduciranja opasnosti od postojećih arsenala, prevencije proliferacije i zabrane OMU); poticanje drugih država da ne razvijaju OMU i pripremanje državnih i nedržavnih aktera za sazivanje svjetskog samita na kojem bi se raspravljalo o pitanjima razoružanja, neproliferacije i terorističke upotrebe OMU a sve u cilju generisanja međunarodnog djelovanja; 2) reduciranje opasnosti od postojećih arsenala: prije svega znači osiguranje OMU i materijala OMU od zlonamjernih upotreba od strane terorističkih grupa; smanjenje strateškog nuklearnog oružja, skladištenje svog nestrateškog nuklearnog oružja i povlačenje nuklearnog oružja iz drugih zemalja (gdje je prethodno bilo razmješteno); zabranu proizvodnje fisionog materijala u vojne svrhe i smanjenje uloge nuklearnog oružja; 3) prevencija proliferacije: kroz zabranu nuklearnih testova  (sprovođenje Ugovora o zabrani nuklearnih testova); kroz sprovođenje obaveza iz Ugovora o neproliferaciji (daljne razoružanje nuklearnog arsenala pet „nuklearnih sila“ i poticanje država koje ne posjeduju da ne teže razvijanju nuklearnog oružja); kroz uvođenje ostalih država u sprovođenje Ugovora o neproliferaciji; kroz nastavak pregovora sa Iranom i Sjevernom Korejom o njihovom nuklearnom programu i kroz učinkovito osiguranje zaliha obogaćenog uranijevog goriva i uklanjanja zaliha potrošenog goriva a sve u cilju smanjivanja proliferacijskih rizika, i 4) raditi na zabrani OMU: prihvatanjem principa zabrane nuklearnog oružja; aktivnim propagiranjem stvaranja novih slobodnih zona (od OMU); sprovođenje ciljeva iz Konvencije o hemijskom oružju; raditi na sprječavanju razvoja i proizvodnje novih bioloških oružja i na sprječavanju i zabrani razmještanja bilo kakvih borbenih sistema u svemiru.
Uvodni dio knjige razmatra bitnost koju OMU prouzrokuje, odnosno potencijalnu opasnost koju ono može prouzročiti. Tako je bilo govora o svakom oružju (nuklearnom, biološkom i hemijskom oružju). Pored pitanja opasnosti također se isticala i činjenica da je proces razoružanja i neproliferacije stagnirao te da se međunarodna saradnja razbija na više pojedinačnih unilateralnih aktivnosti. Iz ovoga proizašao je zaključak komisije da je potrebno zajedničko djelovanje u procesu razoružanja koji bi na kraju rezultirao konačnom zabranom OMU.
Upravo iz ovoga razloga komisija je u osam poglavlja razmatrala određena pitanja i iz njih formulisala svoje vlastite preporuke na osnovu kojih bi svi državni i nedržavni akteri trebali poći u jedno zajedničko djelovanje. Komisija je uspjela formulisati ukupno šezdeset preporuka. U formulisanju preporuka, kao polaznu osnovu u promatranju problema identificirali su tri dimenzije: opasnost postojećih arsenala, opasnost horizontalne proliferacije i opasnost od terorističkih grupa.
Sama podjela preporuka prema vrstama OMU, prema fazama procesa kontrole ili sredstvima pomoću kojih se koristi OMU, govori o tome da je komisija prišla jednom detaljnom proučavanju aspekata cjelokupnog problema a sa jedinstvenim ciljem – a to je stvoriti što više mogućnosti, rješenja za potencijalno nerješiva pitanja.
U svakom slučaju brojka od šezdeset preporuka čini ozbiljnu materiju koja bi se mogla u potpunosti iskoristiti kao inicijalna kapsula za jedno globalno djelovanje kojim bi se moglo dati zamaha procesu razoružanja i neproliferacije.

No, bitno je postaviti pitanje da li ovakva publikacija može biti ozbiljno prihvaćena kao radno štivo pomoću kojeg će se neko djelovanje pokrenuti u ovoj oblasti ili će ostati samo kao obični spisak dobronamjernih želja?

Druge teme su dostupne na politikum-teme.O Autoru

Politikum-teme, blog za teme iz oblasti društvenih nauka

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Diplomski rad- dobra referenca za buduci posao

Sažetak knjige: "Weapons of terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms"

Falklandski rat: Pravo na samoodbranu? Pitanje suvereniteta?