članci iz kategorije Informatika


Šta su informacioni sistemi?
Metodologija razvoja informacionih sistema zahteva da se precizno definiše šta se pod pojmom informacionog sistema podrazumeva, koje su njegove funkcije i kakav je njegov položaj u sistemu u kome deluje. Zbog toga je potrebno poći od opštih pojmova i definicija.


Strana 1 od 1
[1]  
RSS