O nama

Šta sajt Kristali.rs može da učini za vas?

Kristali.rs je servis koji spaja autore eksperte i izdavače.
Autori i pisci mogu da objavljuju svoje članke, tekstove i ekspertska mišljenja na našem sajtu. Naša baza podataka svakim danom se uvećava za stotine kvalitetnih originalnih članaka što omogućava da ostali izdavači dođu takođe do kvalitetnog sadržaja. (do 25 članaka godišnje prema našim pravilima za Izdavače).

Šta su Kristali.rs?

  • Servis koji omogućava pozitivna iskustva članovima.
  • Inovativna platforma koja omogućava ekspertima da dele svoje znanje, ekspertizu, mudrost i da zauzvrat dobijaju saobraćaj.
  • Orijentacija oko kvaliteta.
  • Izvor informativnih edukacionih ili zabavnih članaka.
  • Sajt koji prihvata samo original sadržaj, gde autori imaju eksluzivno pravo na svoje tekstove.

 

Ko je zadužen za sajt?
Sajt održava Pera zajedno sa grupom posvećenih editora.

Za bilo kakvo pitanje, predlog ili sugestiju Kontaktirajte nas.