članci iz kategorije Jezici


Аугментативно-пејоративно значење речи
Аугментативно-пејоративно значење лексема постиже се творбеним средствима. У тексту анализирамо  речи у чијој основи су именице које примарно или секундарно означавају делове одеће.

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II
У тексту је дата  творбена и семантичка анализа именичких сложеница са основом придева у првом делу сложене речи: белогаћа, белогаћан, белогуњац, белокапац, белокапић, свиленгаћа, црвенкапић, црвенокапић, црнокапац, црнокошуљаш, црномантијаш, црноризац, црносукнаш, ускогаћа, шаренгаћа, шиљокапић, широгаћа.

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I
У тексту се описује структура и значење именичких сложеница са основом придева у првом делу сложене речи: белокапа, вучикапа, голокапица, сребротканица, финофес, црвенкапа, црнокапица, шаренгаће.

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом
Жаргон је разговорни језик којим се служе припадници одређене друштвене групе у међусобној комуникацији. У тесту анализирамо жаргонске речи  настале суфиксалном творбом.  

Префиксално-суфиксална творба глагола
У тексту је дата творбена и семантичка анализа глагола насталих префиксално-суфиксалном творбом: зарукавити, зарукавичити, опапучити се, орукавичити се, ошеширити се, пођонити, попапучити се, потпетити, разгаћити се, размантијати, распојасати се, угаћити се, укабаничити се.

Полусложенице које означавају делове одеће
У тексту се бавимо анализом именичких полусложеница са значењем делова одеће: бугар-кабаница ‘чобанска кабаница од ваљане чохе’, диван- -кабаница ‘дугачка, пространа кабаница’, сија-јелек ‘црни јелек’, хавли- -махрама ‘велика бела марама којом су удате муслиманке покривале лице’.

Надимци који воде порекло од именица са значењем делова одеће
У тексту  обрађујемо  надимке  који воде порекло од именица са значењем делова одеће: Кикљица, Кривокапа, Крпин, Крпета, Крпитур, Крпо, Јапунџа.  

Писање великог и малог слова
 интернет, не Интернет Исправно је писање малим почетним словом јер реч интернет више нема значење компаније.

Makedonski jezik i prevodjenje
Makedonski jezik (mk. Македонски јазик) je južnoslovenski jezik kojim se kao maternjim jezikom govori u regionu Makedonije, kao i od strane makedonske dijaspore. Makedonski je službeni jezik Republike Makedonije, a ima i status manjinskog jezika u delovima Albanije, Rumunije, Srbije i Kosova. Zajedno sa bugarskim jezikom čini istočnu grupu južnoslovenskih jezika.
Ukoliko bi ste želeli da u Makedoniji započnete posao ili nastavite studije, sva dokumetacija, bilo lična ili poslovna morala bi da bude prevedena na makedonski jezik.

Engleski jezik i prevođenje
Engleski jezik je zapadnogermanski jezik koji potiče iz Engleske a različiti oblici engleskog jezika maternji su jezik u Ujedinjenog Kraljevstva - Škotskoj, Velsu, i Severnoj Irskoj, u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi, i brojnim drugim državama. Engleski je trenutno četvrti najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu (posle kineskog, španskog i hindua), i broji nekih 380 miliona govornika. Ima status lingva franka u mnogim delovima sveta, usled vojnog ekonomskog, naučnog, političkog i kulturnog uticaja Britanske Imperije u 18. i 19. veku i još jačeg globalnog uticaja Sjedinjenih Američkih Država tokom 20. veka.


Strana 2 od 3
[1]   [2]   [3]  
RSS