Mađarski jezik – kratak pregled

Napisao/la: sneska

Ukupan broj reči: 2490 | Datum: 26 01 2015 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLIako se mađarskim jezikom navjećim delom govori u Evropi, on nema nikakvih zajedničkih karakteristika sa ostalim evropskim jezicima, osim finskim. To je i verovatno razlog, zbog kojeg spada u grupu jezika, koje je teško učiti.

Mađarski jezik pripada porodici ugro-finskih jezika, podgrupi uralskih jezika, i njime govori petnaest miliona ljudi, koji pretežno žive u Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj. Postoji i veliki broj ljudi u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Ukrajini, Srbiji i nekolicini istočnoevropskih država, koji govore mađarskim jezikom.

Mađrski jezik poznat je po tome što nije povezan sa ostalim evropskim jezicima, a izuzetak je finski, sa kojim deli nekoliko (nevažnih) zajedničkih karakterisika. Mađarski jezik odvojen pre 3.000 godina od svojih jezičkih srodnika, te je od tada imao poseban put razvoja.

Prvobitni nomadi Mađari naselili su različite krajeve sveta i nailazili su na različite civilizacije, koje su uticale na njihov način života, naročito na njihov jezik. Najviše su se osećali turski i slovenski uticaji, čiji se tragovi uočavaju i danas u jeziku kojim govore Mađari.

Mađarski jezik se pojavio u pisanoj formi u XII veku, a prva knjiga na mađarskom jeziku štampana je oko 1530. godine u Krakovu.

Mađarski jezik prvobitno je reformisan od strane Ferenc-a Kazinczy-a i drugih pisaca u XVIII veku. Ova reforma dovela je do svrgavanja latinskog i uvođenja mađarskog kao službenog jezika 1844. godine. Usledila je dalja standardizacija u XIX i XX veku, što je dovelo do smanjivanja broja dijalekata.

Mađarski jezik je aglutinativan, jer koristi brojne prefikse, nastavke. Kao jezik, koji se veoma teško uči, mađarski ima komplikovanu i prilično jedinstvenu gramatiku: mađarske imenice imaju osamnaest padeža, ali nedostaje genitiv; glagoli imaju dve konjugacije, tri stanja i dva vremena.

Kako je mađarski jezik težak za učenje, veoma je bitno odabrati dobar kurs mađarskog jezika, koji obuhvata temeljno savladavanje gramatike, sa jedne strane i pisane i verbalne komunikacije sa druge strane.O Autoru

Svi zainteresovani za učenje nemačkog jezika mogu da posete

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Kako do znanja brzo i lako

5 najvećih izazova učenja engleskog jezika

Kako uštedeti na uslugama sudskih tumača?!

Mađarski jezik – kratak pregled

Privatni časovi jezika

Zašto učiti nemački jezik?

Razlozi za pohađanje škola stranih jezika

Именице које означавају обућу

Префиксално-суфиксална творба глагола

Деминутивно-хипокористично значење речи

Аугментативно-пејоративно значење речи

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Префиксално-суфиксална творба глагола