Makedonski jezik i prevodjenje

Napisao/la: cvijic

Ukupan broj reči: 1723 | Datum: 24 12 2012 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLMakedonski jezik (mk. Македонски јазик) je južnoslovenski jezik kojim se kao maternjim jezikom govori u regionu Makedonije, kao i od strane makedonske dijaspore. Makedonski je službeni jezik Republike Makedonije, a ima i status manjinskog jezika u delovima Albanije, Rumunije, Srbije i Kosova. Zajedno sa bugarskim jezikom čini istočnu grupu južnoslovenskih jezika.

U današnjoj Bugarskoj preovladava mišljenje da je makedonski jezik jedan od dijalekata bugarskog jezika i zovu ga još i novobugarski jezik, dok se u Makedoniji smatra samostalnim jezikom. Među stručnjacima vlada mišljenje da se  makedonski jezik od bugarskog jezika razlikuje koliko i srpski jezik od hrvatskog jezika, tj da je su značenja reči veoma slična, a da se razlikuju samo u dijalektima.

Makedonski jezik piše se makedonskom ćirilicom. Makedonska ćirilica je službeno pismo Republike Makedonije. Sastoji se iz 31 slova. Moderna makedonska azbuka temelji se na pismima koja su sastavljali Krste Petkov Misirkov i Vuk Karadžić.

Makedonija se kao posebna nacija službeno pojavila za vreme drugog svjetskog rata kada je Titov partizanski pokret prihvatio koncept Jugoslavije kao federacije ravnopravnih nacionalnih država, uključujući i Makedoniju. Ona je 2.8. 1944. proglašena državom, te je pod nazivom Narodna Republika Makedonija, a kasnije Socijalistička Republika Makedonija bila jugoslovenske federacije sve do njenog raspada 1991. godine. Za razliku do drugih republika SFRJ, Makedonija, koja je nezavisnost proglasila 17.11. 1991. godine, nije bila direktno ili indirektno zahvaćena ratnim sukobima. Međutim, njenu privredu je teško pogodio gubitak tržišta, a izvor tenzija je bio spor s Grčkom oko imena, odnosno tenzije s albanskom manjinom koje su 2001. godine dovele do kratkotrajnog oružanog sukoba.

Skoro dvadeset i kusur godina posle raspada jugoslovenske federacije veliko tržište bivših republika se ponovo ujedinjuje. Razmenjuju se dobra, proizvodi, dostignića. Kompanije se šire i otvaraju svoja predstavništva. Univerzitetska saradnja je iz godinu u godinu sve bolja i čvršća. Studenti odlaze u univerzitetske centre bivših jugoslovenskih država na master i doktorske studije. Ukoliko bi ste želeli da u Makedoniji započnete posao ili nastavite studije, sva dokumetacija, bilo lična ili poslovna morala bi da bude prevedena na makedonski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca za makedonski jezik. Sve ovo važi i u obrnutom slučaju kada kompanija iz Makedonije želi da započne posao u Srbiji, potrebne su usluge sudskog tumača koji vrši prevodjenje sa makedonskog na srpski jezik.O Autoru

Mi smo Worldwide Translations, prevodilaka agencija sa najdužim stažom u Srbiji. Prevodioce, redaktore, lektore i ostale saradnike pažljivo biramo na osnovu strogih kriterijuma stručnosti. Naši prevodioci su profesionalni, kvalifikovani i edukovani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom. Našim klijentima uvek nudimo vrhunski prevod završen u zadatom roku, kvalitetna rešenja uz povoljne cene, tako da se svaki klijent sa sigurnošću može osloniti na naše usluge.

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Kako do znanja brzo i lako

5 najvećih izazova učenja engleskog jezika

Kako uštedeti na uslugama sudskih tumača?!

Mađarski jezik – kratak pregled

Privatni časovi jezika

Zašto učiti nemački jezik?

Razlozi za pohađanje škola stranih jezika

Именице које означавају обућу

Префиксално-суфиксална творба глагола

Деминутивно-хипокористично значење речи

Аугментативно-пејоративно значење речи

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Префиксално-суфиксална творба глагола