Надимци који воде порекло од именица са значењем делова одеће

Napisao/la: zoe75

Ukupan broj reči: 3312 | Datum: 31 03 2013 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLУ тексту  обрађујемо  надимке  који воде порекло од именица са значењем делова одеће: Кикљица, Кривокапа, Крпета, Крпин, Крпитур, Крпо, Јапунџа.

Надимке  Крпета, Крпин, Крпитур, Крпо доводимо у везу са именицом  крпа која употребљена у множини секундарно означава  одевни предмет  крпе  погрдно одело, хаљине. Кривокапа је надимак који повезујемо са именицом капа. Надимак Јапунџа се поклапа са именицом турског порекла која означава кишни огртач. Кикљица је надимак који пак доводимо у везу са германизмом  кикља сукња.

Према начину постанка, ове надимке можемо поделити на следећи начин: 1. надимци  који су добијени путем творбе; 2. надимци који потичу од апелатива.

1.

Надимци Крпета, Крпин су настали додавањем суфикса -ин, -ета1 на творбену основу именице крпа.

Сложеница Крпитур спада у групу именичких, и то императивних сложеница. У првом делу сложене речи је императив глагола крпити (< крпа), док је у другом делу именица тур са значењем дела тела. Крпитур као надимак означава сиромашну особу.

 

2.

Апелативи од којих надимци потичу су: 1) просте речи: Јапунџа; 2) деривати: Кикљица – од творбене основе именице кикља и наставка  - ица; 3) спојне сложенице: Кривокапа – од придева крив и именице капа; 4) хипокористици: Крпо.

Надимке можемо разрстати према значењу апелационих лексема од којих потичу: 1) хипокористици: Крпо; 2) деминутиви: Кикљица; 3) особа која носи одевни предмет:  Кривокапа; 4) одевни предмет: Јапунџа.

Неки од ових надимака су истовремено и презимена: Кикљица, Крпо, Јапунџа.

 

 

 

 O Autoru

Лингвиста и власник сајта и блога.

Бави се лектуром и подучавањем ђака.

 

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Kako do znanja brzo i lako

5 najvećih izazova učenja engleskog jezika

Kako uštedeti na uslugama sudskih tumača?!

Mađarski jezik – kratak pregled

Privatni časovi jezika

Zašto učiti nemački jezik?

Razlozi za pohađanje škola stranih jezika

Именице које означавају обућу

Префиксално-суфиксална творба глагола

Деминутивно-хипокористично значење речи

Аугментативно-пејоративно значење речи

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Префиксално-суфиксална творба глагола