Полусложенице које означавају делове одеће

Napisao/la: zoe75

Ukupan broj reči: 3377 | Datum: 1 04 2013 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLУ тексту се бавимо анализом именичких полусложеница са значењем делова одеће: бугар-кабаница чобанска кабаница од ваљане чохе, диван- кабаница дугачка, пространа кабаница, сија-јелек црни јелек, хавли- -махрама велика бела марама којом су удате муслиманке покривале лице. Ове  речи су настале срастањем двеју синтаксички и семантички повезаних речи, с тим што саставни делови задржавају самосталност. Први део полусложенице је, по правилу, непроменљив, док се други  део мења по падежима; цртица као правописни знак  упућује на везу између речи.

Полусложенице могу бити састављене од: 1. две именице: бугар-кабаница, диван-кабаница; 2.  придева и именице: сија-јелек, хавли-махрама.

1.

У првом делу полусложенице може бити: пун облик именице: диван < divan  арапски  и  перс. простран, царски двор (диван-кабаница); скраћени облик  именице са значењем припадника одређене нације: бугар- < Бугарин (бугар-кабаница). Именице из првог дела полусложенице модификују значење именица из другог дела. Тако је диван-кабаница пространа, раскошна кабаница коју су носили људи из виших друштвених слојева, док је бугар-кабаница, вероватно, слична неком делу ношње код наших суседа Бугара и облачили су је припадници  сељачког сталежа.

2.

Полусложеницa  сија-јелек у првом делу садржи непроменљиви облик придева сија < тур. sijah црн, мрк, док је у другом делу именица јелек са значењем одевног предмета. Полусложеница хавли-махрама такође у првом делу има непроменљиви облик придева хавли < тур. havli, havlili  са маљама< турско-персијског hav кратка мекана влакна, маље, а у другом делу је именица махрама. Придеви из првог дела полусложенице спецификују значење одевног предмета према боји (сија-јелек), украсима које носи (хавли-махрама).

Наведене полусложенице означавају делове одеће који су се некада у прошлости носили и део су наше културне баштине.

 

 

 O Autoru

Лингвиста и власник сајта http://www.pitajtelektora.com/ и блога http://pitajtelektora.blogspot.com/ .

Бави се лекторисањем и подучавањем ђака.

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Kako do znanja brzo i lako

5 najvećih izazova učenja engleskog jezika

Kako uštedeti na uslugama sudskih tumača?!

Mađarski jezik – kratak pregled

Privatni časovi jezika

Zašto učiti nemački jezik?

Razlozi za pohađanje škola stranih jezika

Именице које означавају обућу

Префиксално-суфиксална творба глагола

Деминутивно-хипокористично значење речи

Аугментативно-пејоративно значење речи

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Префиксално-суфиксална творба глагола