Префиксално-суфиксална творба глагола

Napisao/la: zoe75

Ukupan broj reči: 2118 | Datum: 10 09 2013 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLУ тексту је дата творбена и семантичка анализа глагола насталих префиксално-суфиксалном творбом: зарукавити, зарукавичити, опапучити се, орукавичити се, ошеширити се, пођонити, попапучити се, потпетити, разгаћити се, размантијати, распојасати се, угаћити се, укабаничити се. У основи наведених глагола су именице са значењем  делова одеће.

 

Префикс  за-  и суфикс  -ити

Префикс за- са суфиксом -ити (2): зарукавити необ., зарукавичити необ.

У примеру зарукавичити -ц (< к) испред суфикса -ити се мења у ч. 

Мотивне именице: рукав, рукавица.

Опште значење глагола: ставити око дела одеће означеног мотивном именицом.

 

Префикс  о-   и суфикс  -ити

Префикс о- са суфиксом: -ити (3): опапучити се, орукавичити необ., ошеширити се ков.

У примеру орукавичити врши се палатализација: -ц (< к) испред суфикса -ити алтернира у ч

Мотивне именице: рукавица, шешир.

Глаголи изведени префиксално-суфиксалном творбом имају следећа значења: 1) стећи оно што значи именица у основи: опапучити се.  2) носити, навући одевни предмет означен мотивном именицом: орукавичити, ошеширити се.

 

Префикс  по-  и суфикс  -ити

Префикс по- са суфиксом -ити (2): пођонити, попапучити се.

Мотивне именице: ђон, папуча.

Глагол пођонити остварује значење: обавити радњу предметом назначеним мотивном именицом.

Глагол попапучити се  реализује значење само у изразима. Постоје изрази: попапучени опанак, кад се опанак попапучи. Значење је настало метонимијом: погосподити се.

 

Аломорф префикса  под-  (пот-) и суфикс  -ити

Аломорф пот- са суфиксом  -ити (1): потпетити.

Мотивна именица: пета.

Префиксално-суфиксални глагол реализује значење: извршити радњу предметом назначеним мотивном именицом.

 

Префикс  раз-, аломорф  рас-  и суфикси  -ати,  -ити

Префикс раз- и аломорф рас- са суфиксима: -ати (2): размантијати се инд.,  распојасати се;  -ити (2): разгаћити се, распојасити се.

Мотивне именице: гаће, појас.

Префиксално-суфиксални глаголи имају значење: 1) скинути са себе одевни предмет означен мотивном именицом: размантијати се, распојасати се, распојасити се[1;  2) скинути се до дела одеће означеног мотивном именицом: разгаћити се. Отуда и уопштено значење раскомотити се.

Помоћу суфикса  -авати, -ивати од свршених настају несвршени глаголи:  

распојасавати се (: распојасати се), распојасивати се (: распојасити се).

Префикс  у-  и суфикси  -ати,  -ити

Префикс у- са суфиксима: -ити (2): угаћити се, укабаничити се;  -ати (1): угаћати се.

Испред суфикса -ити палатализује се -ц (< к): укабаничити се.

Мотивне именице: гаће, кабаница.

Глаголи добијени префиксално-суфиксалном творбом имају опште значење: ући у део одеће означен мотивном именицом.

 

 

 [1] Глаголи распојасати се, распојасити се остварују и секундарно метафорично значење распустити се.

 O Autoru

Лингвиста, власник сајта и блога.

Бави се лекторисањем, подучавањем ђака.

 

 

Ocena: Još uvek nije ocenjen

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Kako do znanja brzo i lako

5 najvećih izazova učenja engleskog jezika

Kako uštedeti na uslugama sudskih tumača?!

Mađarski jezik – kratak pregled

Privatni časovi jezika

Zašto učiti nemački jezik?

Razlozi za pohađanje škola stranih jezika

Именице које означавају обућу

Префиксално-суфиксална творба глагола

Деминутивно-хипокористично значење речи

Аугментативно-пејоративно значење речи

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Префиксално-суфиксална творба глагола