Značaj boravka u zemlji čiji se jezik uči

Napisao/la: cvijic

Ukupan broj reči: 601 | Datum: 1 08 2012 | komentari: 0Verzija za štampu

Preuzmi HTMLUčenje nekog stranog jezika je uvek i vrsta susretanja sa nekom drugom kulturom.

U okviru nastave stranih jezika izučavanje jezičkog sistema i gramatičkih struktura ne može se gledati izolovano od istorijskih, kulturnih i socijalnih aspekata zemlje čiji se jezik uči.

Komunikativna kompetencija, odnosno sposobnost da se jezički adekvatno reaguje u odredenim situacijama, zauzima jedno od centralnih mesta u nastavi stranih jezika. To svakako uključuje i upoznavanje sa fenomenima svakodnevne kulture pojedinih društava. To znači da su komunikativne potrebe i uspešnost komunikacije tesno povezane sa pravilnim razumevanjem sadržaja reči i pojmova, koji nose jaka kulturna obeležja i odražavaju život i vrednosti odredenih zajednica.

Da bi se stekla ta vrsta kompetencije neophodno je učeniku pružiti mogućnost autentičnog doživljaja sličnosti i razlika, t.j. onoga što se zove poredenje kultura. A daleko najbolja prilika za to je boravak u zemlji čiji se jezik uči. Takav boravak je s jedne strane prilika da se u jednom intenzivnom i komprimiranom obliku poboljšaju uže jezičke sposobnosti, odnosno da sa obogati rečnik, stekne sigurnost u korišćenju gramatičkih struktura, poboljša izgovor i fluentnost ( tečnost u govoru) i da se poboljša sposobnost razumevanja izvornih govornika i autentičnih tekstova.

S druge strane takav boravak podstiče sposobnost uočavanja i empatije, kao i sticanje strategija otkrivanja značenja u nonverbalnom kontekstu.

To podrazumeva upoznavanje sa običajima i navikama, normama i vrednostim, lepom ponašanju i socijalnim ritualim, bez kojih je nezamisliva uspešna komunikacija i ostvarenje vlastitih namera.

Danas su za mlade ljude ti ciljevi možda vezani samo za njihovu privatnu sferu, sutra će im ta znanja i iskustva možda biti presudna u njihovom poslovnom napredovanju i ostvarenju karijere. Poznavanje sagovornika i njegovog kulturnog konteksta, drugim recima društvenih i politickih odnosa u kojima se odvija verbalna i neverbalna komunikacija, znači izbegavanje nesporazuma i neraspoloženja koja time mogu biti prouzrokovana.

Boravak u inostranstvu je prilika za neposredno upoznavanje komunikacijskih rutina i rituala, ali i za upoznavanje prirodnih lepota i turističkih znamenitosti odredene zemlje. Ono što je u procesu svakog učenja neizostavni spiritus movens je želja za otkrivanjem novog, estetski doživljaj i osećaj zadovoljstva zbog uspešno rešenih zadataka. Boravkom u stranoj zemlji čiji se jezik uci ovaj uslov je na najprirodniji nacin ispunjen.

Pre nego li se opredelite za boravak u inostranstvu radi učenja stranog jezika, savetujemo vam da naučite željeni strani jezik u našem Centru stranih jezika Kontext.O Autoru

Centar stranih jezika Kontext

Ocena: 5.0

Komentari

Nema komentara.

Još članaka iz ove Kategorije

Kako do znanja brzo i lako

5 najvećih izazova učenja engleskog jezika

Kako uštedeti na uslugama sudskih tumača?!

Mađarski jezik – kratak pregled

Privatni časovi jezika

Zašto učiti nemački jezik?

Razlozi za pohađanje škola stranih jezika

Именице које означавају обућу

Префиксално-суфиксална творба глагола

Деминутивно-хипокористично значење речи

Аугментативно-пејоративно значење речи

Именичке сложенице са основом придева у првом делу II

Именичке сложенице са основом придева у првом делу I

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Префиксално-суфиксална творба глагола