članci iz kategorije Univerziteti


Na koje sve načine studenti prepisuju na ispitima?
Prepisivanje je fenomen koji je postao skoro i hobi mnogim studentima fakulteta iz Srbije i regiona. Statistike su više nego zabrinjavajuće. Tokom jednog istraživanja čak blizu 90% ispitanika se deklarisalo da je bar nekada u toku školovanja prepisivalo. 

Tehnička podrška za prezentaciju
Mikrofon je obavezan deo opreme ukoliko prezentaciju vršite u velikim prostorijama i/ili pred velikim brojem slušaoca. Najpraktičniji bežični mikrofon koji će vam omogućiti slobodno kretanje i lakše korišćenje ostale opreme. 

Štampanje i koričenje seminarskih radova
Pisanje seminarskih radova na fakultetu se podrazumeva. Zahvaljujući Bolonjskoj deklaraciji, izrada seminarskih radova se sve češće traži od studenata kako bi položili određeni ispit.


Strana 1 od 1
[1]  
RSS