Novi vid ratovanja: ekološki rat

Ekološki rat 

By politikum-teme,

Pojam ekološki rat definišemo kao proces uništavanja i zagađivanja prirode i životne sredine ljudi (voda, zrak, biljni i životinjski svijet), radi stvaranja što nepovoljnijih uvjeta za život stanovništva i borbu oružanih snaga protivnika. Koriste se razna hemijska, biološka i druga ubojna sredstva (bojni otrovi, herbicid, zapaljive materije, eksplozivna sredstva sa vremenskim dejstvomtzv. meteorološka oružja). To znači da bi uopštena definicija ekološkog rata mogla glasiti: ekološki rat predstavlja različite vidove uništavanja životne sredine. Kao neka vrsta sinonima pojmu ekološkog rata spominje se pojam – ekocid. Pod pojmom ekocid mogli bismo podrazumjevati određenu vrstu genocidnog djelovanja sračunatu na uništavanje prirodne okoline protivnika, biljnog i životinjskog svijeta s ciljem uništavanja osnova odnosno temelja protivnikovog opstanka.
S obzirom na vrste oružja koja se koriste u ekološkom ratu izvršit ćemo klasifikaciju ekološkog rata na slijedeće vidove: 1. biološki rat, 2. hemijski rat, 3. nuklearni rat, 4. geofizički i meteorološki rat i 5. klimatsko – meteorološki rat. Biološki rat definišemo kao rat u kojem dolazi do upotrebe biološkog oružja s ciljem nanošenja štete stanovništvu ili s ciljem uništavanja biljnog i životinjskog svijeta.
Hemijski rat predstavlja sličan vid ekološkog rata kao i prethodni samo u osnovi koriste se klasični bojni otrovi, pesticidi (herbicidi, insekticidi, fungicidi...).
Nuklearni rat predstavlja vid oružanog sukoba u kojem dolazi do upotrebe nuklearnog oružja (oružje čije se dejstvo zasniva na ogromnoj energiji lančanih reakcija fisije nuklearnog eksploziva). Pored navedenih vidova ekološkog ratovanja ostali vidovi se zasnivaju na upotrebi vojnog oružja (meteorološka, klimatska sredstva, plamena oluja, vještački talasi, vještačko stvaranje obilnih kiša) kojima je cilj izazivanje negativnih promjena u atmosferi, hidrosferi i litosferi Zemlje.
Posljedice ekološkog ratovanja su mnogobrojne i raznovrsne. Njihova mnogobrojnost i raznovrsnost prije svega se povezuje sa različitim načinima upotrebe ekološkog pružja. Posljedice po civilno stanovništvo bile bi strašne. Bljesak od nuklearne eksplozije oslijepio bi sve koji bi gledali u njegovom smjeru, a stanovništvo koje se nalazi dalje od epicentra eksplozije, zbog velike proimjene u pritisku zraka stradala bi pluća, te bi zadobili opekline od izlaganja radijaciji. Važno je spomenuti i to da bi radioaktivne čestice kontaminirale izvore vode i time ugrozili tdravlje miliona ljudi. U slučaju biološkog rata upotrebom različitih destruktivnih bakterija, virusa i toksina dobivenim izravno iz prirode ili metodama genetičkog inžinjerstva mogu se prouzročiti veliki ljudski gubici. Biološko oružje pored pogubnog djelovanja čovjeka također djeluje i na stoku, usjeve i devastira ekološki sistem. Ono strogo selektivno, precizno, za metu uzima molekularne razine u organizmima.
Tokom vijetnamskog rata američka vojska koristila je Vijetnam i kao poligon za isprobavanje najnovijih vrsta oružja, uključujući razne vrste bojnih otrova i hemikalija, od kojih je najpoznatiji „Agent Orange“, hemikalija koja je posipana po vijetnamskim džunglama, a izazivala je otpadanje lišća drveća. Amerikanci su zaključili da kad već ne mogu pobijediti Vijetkong u džungli mogu pokušati pobijediti džunglu. Priroda se ipak pokazala otpornom i na svu amričku tehnologiju, a kasnije slučajevi su pokazali da je upravo „Agent Orange“ izazvao rak kod brojnih američkih vojnika.
Procjenjuje se da je od eksplozija atomskih bomba (i udarnog vala) poginulo najmanje 78.000 ljudi. Crne kišne kapi koje su kasnije padale i nosile radijaciju odnijele su velik broj žrtava. Prema procjenama Japana iz 1968. godine, 250.000 stanovnika Hirošime umrlo je odmah nakon eksplozije ili u roku od pet godina od bolesti uzrokovanih radijacijom. Mnogi od preživjelih su kasnije umirali ili još umiru od posljedica bombardiranja, kao što su rak i leukemija, tako da niko sa sigurnošću ne zna koliko je žrtava odnijelo bacanje atomske bombe. Posljedice radijacije nisu odnosile samo ljudske živote nego također i biljni i životinjski svijet je bio potpuno uništen u radijusu od nekoliko kilometara od epicentra eksplozije. Posljedice zagađenja životne sredine mogu se vidjeti i dan danas.

Druge teme iz oblasti politike, svjetskih dešavanja i društvenih nauka dostupne na politikum-teme.


About the Author

Politikum, blog o temama iz oblasti politike, svjetskih dešavanja i društvenih nauka.