Sustav ovjesa kotača

 

Sustav ovjesa kotaca

Zadaci ovjesa su:

- osigurati sigurnost i udobnost vozila,

- lagano voditi kotace sa sto manjim trosenjem pneumatika,

- smanjiti buku i vibracije.

 

Osnovni dijelovi ovjesa su:

- vodilice kotaca,

- opruge,

- prigusivaci vibracija (amortizeri).

- stabilizatori.

 

Vodilice kotaca

Zadaci vodilica su:

- ostvariti spoj kotaca s karoserijom

- prenijeti velike staticke (teret) i dinamicke sile (sile kocenja, poprecne i pogonske sile). Gibanje kotaca, u biti, odredeno je samo konstrukcijom vodilica i potpuno je neovisno 0 konstrukciji ostalih elemenata. lako vodilice prenose si le, momente i udarna opterecenja s kotaca na karoseriju, prvenstveni zadatak vodilica je dati optimalni zakon gibanja ili kinematike kotaca. Kako bi se osigurala sigurnost i udobnost vozila, a pri sto manjem trosenju pneumatika, geometrija kotaca mora se pri progibanju sto manje mijenjati .

 

Razlikujemo:

- krute osovine (pogonski i upravljacki mostovi) -

ovisni ovjes,

- polukrute osovine,

- vodilice neovisnog ovjesa - pojedinacni ovjes.

Svaki od napisanih vrsta ovjesa traži redovito odlazak na kontrolu u vaš autoservis, kako bi spriječili dodatne i skuplje troškove.

Krute osovine

Kruta osovina spaja lijevi i desni kotac, a s karoserijom spojena je preko opruga. Osobitost krutih osovina su da pri jednakim oscilacijama oba kotaca nema promjene traga i nagiba kotaca, ci me se smanjuje trosenje pneumatika. Progibanjem samo jednog kotaca cijela se osovina naginje, pa se mijenja i nagib oba kotaca. Kruta osovina s integriranim pogonom (pogonski most) - kod pogonskog mosta u jednom kučistu smjesteni su diferencijal i  poluosovine. Ovakvo rjesenje ima razmjerno velike neovjesene mase, a zbog toga i smanjenu stabilnost i udobnost vozila. Kod teretnih vozila pogonski se most najjednostavnije pr icvrscuje na pomocne okvire ili karoserij u lisnatim oprugama koje su ujedno i vodilice. Ugradnjom zavojnih ili pneumatskih opruga sile kotaca moraju se prenijeti uzduinim vodilicama, a poprecne sile poprecnom polugom.

 

Pojedinacni ovjes kotaca - neovisni ovjes

 

Kod pojedinacnog ovjesa mogu se znatno smanjiti neovjesene mase. Prog ibanje jednog kotaca ne utjece na progibanje drugoga - kod pojedinacnog ovjesa kotači su u cijelosti neovisni. Prednj i kotaci vjesaju se na dvostruke poprecne vodilice, uzduzne vodilice, te na McPhersonov ovjes, dok su straznji kotaci na uzduznim i dijagonalnim vodilicama. Siozeni sustavi ovjesa prednjih I straznjih kotaca imaju kombinaciju vise vodilica, tzv. kombinirani ovjes.

Ovjes s dvije poprecne vodilice razlicitih duzina (trapezni oblik ) - gornja je vodilica uvijek kraca od donje. Progibanjem se dobiva negativni nagib kotaca uz neznatnu promjenu traga, sto povoljno djeluje na stabilnost vozila u zavojima.

 

Prilikom 90% izmjena koje se vrše na vozilu potrebno je napraviti geomtriju kotača kojom bi se spriječilo nepravilno trošenje vaše ljetne ili zimske gume na osovinama.

 

Izvor:

Car battery chargerAbout the Author

Pisac_w123 bavi se auto-moto tematikom, te o njoj rado piše.