Tumačenje snova-razvoj sanovnika

 Tumačenje snova datira još od 3000 do 4000 godina pre nove ere, i dokumentovano je  na glinenim tablicama sa klinastim pismom. sigurno je da su ljudi još mnogo hiljada godina pre ovoga   bili u stanju da komuniciraju sa svojim snovima, bili  fascinirani sa njima i  trudili se da ih razumeju i pronadju način za njihovo tumačenje.

LJudi u nekim vrlo prvobitnim društvima bili u stanju da naprave razliku između sveta snova i jave  ili su jednostavno izabrali da ne naprave takvu razliku. Oni su videli da je san drugačiji svet i da nije bio samo produžetak stvarnosti, ali i da je moćniji svet.

U grčkim i rimskim epohama, snovi su tumačeni u religioznom kontekstu i zaista su bili shvatani kao direktne poruke od bogova ili od mrtvih. Ljudi tog vremena tražili su u svojim snovima rešenja za probleme, savete šta da urade ili kakve akcije treba preduzeti. Oni su verovali da su snovi upozorenja i da predskazuju budućnost. Specijalnie svetinje su čak izgradili gde su ljudi mogu da idu da prespavaju nadajući se da poruka od bogova može da se prenosi na njih preko njihovih snova. NJihova vera u snove bila je toliko jaka da je čak diktirala akcije političkih i vojnih lidera. U stvari, tumači snova su čak bli u pratnji vojnih starešina u borbi da bi njihovo tumačenje snova pomoglo planiranju ratne strategije.

Grčki filozof Aristotel je verovao da su snovi bili rezultat fizioloških funkcija. Snovi su bili u stanju da dijagnostikuju bolest i da predvide nastanak bolesti.

Tokom Helenističke epohe , glavni fokus je centriran oko snova i njihove isceliteljske moći . Hramovi, su izgradjeni zbog isceliteljske moći snova. Verovalo se da će bolesni ljudi koji su spavali u ovim hramovima dobiti uputstva za lekove preko svojih snova.Tumači snova čak su pomagali  ljudima iz medicine u njihovim medicinskim dijagnozama. Verovalo se da su snovi od ključnog značaja za iscelitelja u pronalaženju šta je bolest i koji lek treba sanjaru.

U Egiptu, sveštenici su takođe praktikovali tumačenje snova. Egipćani su beležili  svoje snove na hijeroglifskim tablicama. LJudi sa posebnim živopisnim snovima bili su blagosloveni i smatrani su posebnim. LJudi koji su imali moć da tumače snove su smatrani  kao božanski nadareni.

Kinezi su verovali da dok sanjamo duša napušta telo da ode u onaj svet. Međutim, ako vas neko iznenada  probudi, njihova duša možda neće uspeti da se vrati u telo. Iz tog razloga, neki Kinezi i danas su oprezni kod korišćenja alarma. Neki Indijanci  dele istu ideju o posebnoj  dimenziji snova. Oni su verovali da su njihovi preci živeli u njihovim snovima kao i neke ne-ljudske forme poput biljaka. Oni videli snove kao način da uspostave kontakt sa svojim precima.

Tokom srednjeg veka, snovi su viđeni kao zlo a slike i scene iz snova su povezivana sa iskušenjima i sa đavolom.Verovalo se da đavo tokom spavanja, nastoji da opsedne um ljudi sa otrovnim mislima. On je svoj prljavi posao, pokušavao da obavi preko snova.Tragovima ovih drevnih kultura,vidimo da su ljudi  oduvek imali sklonost da tumače snove. Biblija sama ima preko sedam stotina referenci na snove.

U ranom 19. veku, snovi su tumačeni kao posledica anksioznosti, a često i kao posledica  buke ili čak lošeg varenja. Kasnije u 19. veku, Sigmund Frojd je oživeo značaj snova i značaj njihove interpretacije. On je počeo revoluciju u tumačenju snova,a proučavanja zasnovana na naučnim metodama se i danas nastavljaju.
About the Author

Tumačenje snova zabava za svakog