Šta Znači Skraćenica PVC I Koji PVC Profili Postoje?

PVC ili polivinil – hlorid:

Polivinil – hlorid predstavlja skraćenicu za PVC materijal koji je proizvod petrohemijske industrije, spada u vrstu polimera koji je proizveden iz prirodnog gasa i soli ili petroleuma. Mešanjem sa ostalim materijalima kojima se puni ova vrsta polimera na određenoj temperaturi smekša i može se oblikovati.. Spada u retku termoplastiku sa sadržajem atoma hlora u svom lancu i u slučaju požara poprima osobine samogasivosti. Na visokim temperaturama dolazi do lakog razlaganja PVC materijala koji pri tom procesu proizvodi hlorovodoničnu kiselinu kao i korozivni gas. Iz ovih razloga je PVC kao materijal znatno jeftiniji u odnosu na druge jer je moguća njegova dalja eksploatacija. Polietilen i PVC su najčešće korišćeni plastični materijali.

PVC Profili:

Pvc stolarija izrađuje se u više vrsta profila ( profili koji imaju 3, 4, 5 i više komora ) , što svakako ukazuje na najvažniju stvar prilikom odabira i kupovine. Danas ćete na tržištu uglavnom naći profile koji imaju 5 ili više komora u odnosu na ranije vreme kada su mnogo više bili zastupljeni profili sa 3 i 4 komore. Za profile koji imaju više komora svakako ćete morati izdvojiti više novca . Pre više od 20 godina proizvođači su uglavnom nudili profile koji imaju 3 komore i prema toplotnim karakteristikama imaju ili nemaju čelično ojačanje. Uz sve ovo stakla su zadovoljavala uglavnom sve standarde kao i sve potrebne tehničke norme. S obzirom da se tržište u međuvremenu zasitilo i traži poboljšanje proizvoda pre par godina pojavili su se profili koji imaju 4 komore – u principu sa potpuno istim gabaritom samo sa jednom dodatom podelom. Nakon toga proizvođači su izbacili petokomorne profile da bi do danas postojali i profili koji imaju 7 komora. Veoma relativna stvar je koliko su noviji profili bolji i efikasniji s obzirom na činjenicu da su se mnoge inovacije i promene desile kao svrha marketinga, a razlika je u većini slučajeva jedino u ceni koja je znatno veća za novije i više komorne profile. Razlika što se tiče toplotne izolacije u ovom slučaju gotovo da ne postoji jer ona pre svega zavisi od kvalitetne ugradnje stolarije kao i od fizike objekta.

Izvor: http://www.pvcprozori.net/About the Author

Marko iz Beograda poseduje firmu u kojoj se prozivodi PVC i aluminijumska stolarija.