Postavljanje i ugradnja keramickih pločica

Keramičke pločice se u kući, stanu, se nalaze u kuhinji ili u kupatilu. Ne retko se ljudi odluče i da ih postave u predosoblju, kako bi im površina na kojoj se nalazi obuća , bila lakša za čišćenje i održavanje. Postavljanje plocica se može odraditi na više načina:

 

·         Koristeći lepak prilikom postavljanja;

·         Postavljanje na drugi materijal;

·         Postavljanje na druge pločice;

 

Postavljanje kremičkih pločica koristeći lepak

 

Ovaj način rada je najzastupljeniji od svih. Skoro 90 % majstora koristi ovaj metod prilikom postavljanja. Pre samog nanošenja lepka na keramičku pločicu, potrebno je dobro pipremiti podlogu na koju se postavlja. Zid, pod moraju biti u sivoj fazi, tj. mora biti odrađena zadnja ruka malterisanja. Ukoliko su zidovi obloženi gipsanim pločama ili stiroporom,  lepak se može nanositi na pločicu i direktno lepiti na površinu.

Pre lepljenja kao što je ranije spomenuto potrebno je napraviti dobru pripremu. Potrebno je da površina na kojoj se radi bude ravna,  Za pripremu se koristi cementna košuljica. Prilikom izbora lepka, potrebno je uzeti najosnovniji lepak koji nije preterano skup. Skupi lepkovi neće dati ništa bolje rezultate nego obični lepkovi. Fuge postaviti na najmanje 3 milimetra, jer se tim prekrivaju eventualne greške koje su nastale prilikom postavljanja pločica.

Postavljanje keramičkih pločica na drugi materijal

 

Danas ovaj način postavljanja pločica se ne praktikuje, jer  postoje više ograničenja prilikom njegove upotrebe. Keramičke pločice koje se postavljaju ovom metodom su male i svako postavljanje pločica koje su veće od 250*400 milimetara , ne bi zadovoljile nivo kavaliteta koji je potreban. Za razliku od lepka ovaj metod ne zahteva nikakvu prethodnu pripremu.

 

Postavaljanje na druge pločice


Nekad je bilo nemoguće zamisliti da se nove pločice postavljaju na stare. Sa razvojom tehnologije i materijala, danas je to moguće. Ukoliko se koriste kvalitetni lepkovi, nije potrebna prethodna priprema nove podloge. Sam proces postavljanja se ne razlikuje puno od metoda postavljanja pomoću lepka. Osnovna i jedina razlika je u lepku koji se koristi. Za sam lepak je potrebno izdvojiti više novca nego kod klasničnog postavljanja, ali vreme i rad koji će se uštedeti prilikom obijanja pločica i iznošenja šuta je neprocenjivo.

 

Ukoliko se postavljaju nove pločice, u novom stanu, nema problema i mnogo posla, jer se operacije rade po utvrđenom redosledu. Ukoliko se odlučite da zamenite sopstvene poločice novim , prvo je potrebno da razmontirate postojeće sanitarije u kupatilu. Potom sledi „rudarski posao“ i rušenje i obijanje starih pločica. Prilikom celog procesa renoviranje pločica, proverite vodovodne, kanalizacione, elektroinstalacije i zamenite ih ako je potrebno. Takođe popunite rupe u zidovima ako ih ima. Obavezno pre postavljanja i fugovanja novih pločica izradite hidoizolacioni sto.

 

 

 

 

 

 About the Author

Autor je vlasnik sajta postavljanjeplocica.rs koji je specijalizovan za postavljanje i ugradnju keramickih plocica.