Писање великог и малог слова

I

интернет, не Интернет

Исправно је писање малим почетним словом јер реч интернет више нема значење компаније.

II

органи Општине Бела Паланка, не органи општине Бела Паланка

Реч општина је употребљена са значењем државне институције и пише се великим почетним словом. С друге стране, када реч општина има значење територије, пише се  малим почетним словом, нпр: Живим у општини Медијана.

III

бела рада, не Бела Рада

Имена биљака поникла у народу пишу се малим почетним словом. Ако се назив састоји из више речи, свака реч се пише малим почетним  словом, чак и када се нека реч поклапа са властитом именицом. 

IV

Трг краља Александра Ујединитеља, не трг Краља Александра ујединитеља

Имена улица, тргова, булевара пишу се великим почетним словом прве речи. У примеру, рецимо, Студентски трг реч трг се пише малим почетним словом. Називи титула се пишу малим словом, осим  у примерима  типа: Живео је у Краља Милутина. Властита имена у склопу имена улица, тргова, булевара пишу се великим почетним словом. Додаци уз имена се пишу великим почетним словом јер се третирају као саставни делови имена.

V

Форин офис, не Форин Офис

Страна имена се приликом транскрибованог начина писања уклапају у нашу ортографску норму. Стога се страни вишечлани називи институција пишу великим почетним словом само прве речи.

VI

Земља излазећег Сунца (= Јапан), не земља излазећег сунца

Фигуративни називи држава пишу се великим почетним словом прве речи. Реч сунце је употребљена са значењем небеског тела и због тога је написана великим почетним словом.

 

 

 

 

 

 

 About the Author

Лингвиста и власник сајта http://www.pitajtelektora.com/ и блога http://pitajtelektora.blogspot.com/.

Бави се лекторисањем и подучавањем ђака.