Жаргонске речи настале суфиксалном творбом

Жаргон је разговорни језик којим се служе припадници одређене друштвене групе у међусобној комуникацији.

У тексту анализирамо жаргонске речи  настале суфиксалном творбом.

Суфиксалне изведенице које наводимо означавају делове одеће.

Суфикс -аја: бундаја бунда, чарапаја чарапа.

Некада суфикс -аја долази иза скраћених основа: гаје гаће, чаја чарапа, фаје фармерице.

Суфикси -ак, -њак: горњак јакна, зимњак зимски капут, јелењак јакна од антилопа, кожњак јакна или капут од коже, лептирњак лептир-машна’, машњак машна, кравата, мињак мини-сукња’, сомотњаци сомотне панталоне.

Суфикс -аљка: лизаљке  излизане фармерице.

Суфикс -ањац: вриштањац џемпер дречаве боје.

Суфикс -ара: гипсаре беле чарапе.

Суфикс -аћ: минаћ  мини-сукња’.

Суфикс -ац: ђубретарац краћи капут са дугуљастом дугмади, зимац зимски капут.

Суфикс -ица: боксерице нешто дуже и комотније мушке гаће, домаћице нешто веће односно дубље гаће, знојавица чарапа, педерице оскудне мушке гаће, пумпарице шире кратке панталоне’.

Суфикс -ић: минић  мини-сукња.

Суфикс  -ић  се понекад додаје на основе добијене скраћивањем: брусић  брустхалтер.

Суфикс -ишка: капутишка капут, кошуљишка кошуља, џемперишка џемпер.

Некада се суфикс -ишка додаје на окрњене основе: пантишке панталоне.

Суфикс -ка: боксерке  в. боксерице, миника мини-сукња, домаћинке нешто веће одн. дубље гаће, ипсилонке оскудне женске гаћице, моторка кратка кожна јакна са нитнама и рајсфершлусима, ласерке беле чарапе, левиске панталоне марке Левис Штраус, трегерке панталоне са трегерима, хавајка  хавајска кошуља. 

Суфикс -ос долази иза основа насталих скраћивањем: кошос кошуља, пантоси панталоне.

Суфикс -уша: учкуруше нешто веће одн. дубље мушке гаће, џепуше  панталоне са великим џеповима.

Суфикс -чина: фармерчине скупе фармерке.

Суфикс -џа се додаје на основе настале скраћивањем: јаџа јакна, пиџа, пиџа-миџа пиџама.

Суфикс -ша се додаје на скраћене основе: јаша јакна, треша тренерка.

Неки од горенаведених суфикса присутни су једнако у творби речи из стандардног језика; нпр. -ић, -ица, -ка. С друге стране, поједини суфикси, нпр. -ишка, -ос, -џа, карактеристични су за жаргон.

Жаргонске речи настале суфиксалном творбом развијају између себе однос синонимије; нпр. боксерице боксерке, јаџа јаша, пантишке – пантоси.

 

 

 

 

 About the Author

Лингвиста и власник сајтa http://www.pitajtelektora.com/ и блога http://pitajtelektora.blogspot.com/.

Бави се лекторисањем, подучавањем ђака.