Razumevanje imigracije i preseljenja u SAD

Imigracija je proces kretanja ljudi u stranoj zemlji u potrazi za stalnim boravkom. Postoje brojni razlozi zbog kojih neko razmatra mogućnost da se preseli u inostranstvo. Razlozi mogu da budu razni: ekonomski, politički, želja da se spoje sa porodicom koja već živi u toj zemlji, prirodne katastrofe koje su razorile zemlju, ili siromaštvo i nemogućnost nalaženje posla u matičnoj zemlji.

Navodi se da je širom sveta skoro 200 miliona ljudi prošlo kroz proces imigracije i preselilo se iz jedne zemlje u drugu. Evropa ima najveći broj imigranata, po nekom grubom proračunu oko 70 miliona ljudi. Takođe, veliki je broj onih koji žele da žive američki san, te je veliki broj ljudi iz celog sveta SAD učinio svojim domom, gde se procenjuje da ima oko 45 miliona imigranata. Iako je problem ilegalnih imigranata velik, najveći broj ljudi emigrirao je na legalan način i oni ispunjavaju sve neophodne uslove.

Postoje brojne organizacije čije jedinice patroliraju duž državnih granica i obala, kako bi osigurali da ih ilegalni imigranti ne prelaze, ali ipak dolazi do propusta jer ne mogu da patroliraju 24x7 duž obala. Ukoliko planirate da se preselite, morate da proverite sigurnost zapošljavanja. To je jedan od glavnih uslova za odlazak u drugu zemlju i olakšan boravak u njoj.

Sa povećanjem imigranata iz Azije, u poslednjih 10 godina došlo je do naglog porasta populacije Amerikanaca azijskog porekla. Prema poslednjem popisu, najveći broj Azijata živi u Džordžiji, Severnoj Karolini, Nevadi i Arizoni. Međutim, većina ilegalnih imigranata nema pravo na zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu, kao što to imaju legalni građani.

Prvi korak ka stalnom boravku je dobijanje zelene karte. Brojne su prednosti koje pruža zelena karta, kao što su stalan boravak i pogodnosti od strane vlade. Kao stalni stanovnici imate pravo da pokrenete sopstveni posao ili da radite u korporativnom sektoru bilo gde u 50 država. Ne postoje ograničenja u pogledu putovanja, niti je potrebna viza ukoliko pojedinac sa zelenim kartonom ide izvan SAD. Pored toga, tu su i prednosti socijalne sigurnosti kako za stalne stanovnike SAD, tako i za one sa privremenim boravkom.

Većina socijalnih beneficija nosilaca zelene karte i stalnih imigranata se odnosi na zdravstveno osiguranje, pravo na obrazovanje, socijalno osiguranje, poreske beneficije i osiguranje potraživanja. Kao nosilac zelene karte, imate pravo da posedujete vozila, komercijalnu i stambenu imovinu i beneficije osiguranja. Ukoliko želite da imigrirate u SAD, postoje brojne imigracione službe, koje Vam mogu pri tome pomoći. Na raspolaganju su Vam i brojni programi tipa “Work and Travel”, koji takođe mogu da Vam pomognu. Na Internetu možete da pronađete i proverite, ko Vam sve može pomoći u realizaciji Vaše zamisli.About the Author

Sara, Manager u Work and Travel Group agenciji.