Šta je to NLP

Neuro–lingvističko programiranje nastalo je iz želje da se utvrdi način na koji uspešni ljudi razmišljaju i komuniciraju i da se taj model primeni i kod drugih ljudi. Prema mišljenju zagovornika ove discipline, svaki čovek poseduje potrebn karakteristike da bi došaodo uspeha, samo mora da promeni način na koji pokušava da taj uspeh ostvari. Naime, svi prihvatamo neke utvrđene obrasce ponašanja i svakom događaju sami pripisujemo određeno značenje. Dakle, bilo kakav događaj sam posebi nema nikakvo značenje sve dok mu ga mi ne učitamo. Odlika prosečno ili ispodprosečno suepšnog čoveka je da on do bilo kakvog uspeha pokušava da dođe na uvek isti način, ma koliko puta se do ta uverio da taj način ne daje rezultate. NPL za jedan od svojih ciljeva ima upravo to da čoveku skrene pažnju na činjenicu da, ako želi da dobije drugačiji rezultat nekog pokušaja, mora da promeni način, metodu. Da bi ste dobili drugačiji rezultat u nekoj operaciji, morate da promenite neki od činilaca, neki od inputa.

NLP se je razvio iz namere Ričarda Bandlera i Džona Grindera da ustanove šta to karateriše uspešne psihologe iz toga doba (sedamdesete godine), odnosno šta je to što ih čini toliko uspešnim u poslu. Oni su pre svega hteli da obrate pažnju na način komunikacije ovih uspešnih ljudi. I tu se ne misli samo na klasičnu komunikaciju, odnosno na interakciju sa drugim ljudima, već i na komunikaciju sa samim sobom, koja je od poddjednake, da ne kažemo veće, važnosti.

NLP i percepcija događaja

Jedna od bitnih stvari je kako mi percipiramo, kako vidimo, određeni događaj. Način na koji mi poimamo određeni događaj zavisi od niza vrednosti koje smo usvojili. Naš pogled na stvari je unikatan, jer svako na svaki događaj gleda drugačije. Međutim, šta kad je taj pogled pogrešan. U tom slučaju ostajemo zarobljeni, sputani, sopstvenim načinom razmišljanja. Da bi se neki događaj uopšte percepirao, neophodno je naše opažanje, a to se obavlja nekim od naših pet čula. Ali ljudska je karakteristika da sve podatke koje prima automatski i modifikuje, menja, „pakuje“ u onakav oblik kakav nama odgovara. To je ono kad neko čuje samo ono što mu odgovara, odnosno što je naumio da čuje. Zato se često vrtimo u mestu, zbog toga ne napredujemo. NPL nas uči da to promenimo. Dakle, potrebno je da napustimo svoj obrazac razmišljanja i ponašanja, koji ne daje dobre rezultate i da usvojimo model koji se pokazao kao uspešan.

Ako smo do sada dotakli onaj „neuro“ deo neuro-lingvističkog programiranja, nikako ne smemo da zaboravimo drugi, „lingvistički“ deo. Naime, komunikacija sa drugima je često ono što neke ljude čini tako posebnim. To je obično otvorena komunikacija i otvoren nastup, pa i sami poznajte nekoga ko je omiljen upravo zbog toga. Suština svake komunikacije su reči, odnosno lingvistika. A reči su upravo i produkt našeg unutrašnjeg promišljanja određenih događaja. Dakle, sve što obradimo svojim umom mi pretvaramo u određene reči.

NLP praktičnim savetima uči ljude kako da kristalizuju svoje poimanje stvari, kako da tačno odrede ono što žele i kako da na direktan način do toga dođu. Više o NLP treninzima pogledajte ovde.About the Author

http://nlpcentar.com/

http://www.sajtova.rs/