Budžet i statistika Facebook oglasne kampanje

Administrator oglasa može znati sa preciznošću što dobija za uloženi novac, prateći sve podatke oglasa kao što su: cena like-a na stranici, cena klika na oglas, koliko će korisnika potencijalno videti oglas, koliko je korisnika kliknulo na oglas, kolika je prosečna cena klika na oglas ili like-a stranice.

Campaigns, Pricing and Scheduling nudi mogućnost kreiranja nove ili odabira postojeće kampanje (Choose an existing campaign). Ova opcija se prikaže nakon što se kreira prvi oglas, odnosno kada se kreiraju dodatni oglasi u istoj kampanji. Budžet se može definisati na dnevnoj bazi (Per day) ili za celu kampanju (Budget lifetime).

Run my campaign continuously starting today je opcija kod Facebook reklamiranja koja omogućava tempiranje kampanje. Ona se može pokrenuti odmah i nastaviti se kontinuirano svaki dan ili se može odrediti datum početka i kraja kampanje.

Cene omogućavaju odabir plaćanja po prikazu (CPM) ili plaćanje po kliku (CPC). Pay for Impressions (CPM) podrazumeva plaćanje za hiljadu prikazivanja vašeg oglasa dok Pay for Clicks (CPC) podrazumeva plaćanje po kliku korisnika na oglas. Ukoliko se odabere opcija Switch to Advanced Pricing (includes CPC) gde se odabere opcija optimizacija cene prema kliku ili impresiji, moguće je samostalno odrediti cenu oglasa tj. Max bid. Facebook će preporučiti određenu cenu (Suggested bid), ali moguće je i samostalno odrediti svoju cenu. Naravno, ako je cena niska, a sam oglas i nije toliko viralan, teško će se početi prikazivati ili će imati veoma mali doseg. Međutim, ako je oglas viralan i ostvaruje dosta klikova njegova cijena može biti i 0.01€ po kliku. Nakon što se definiše ime kampanje, budžet i njen početak, potrebno je kliknuti na Place order.

Nakon što se potvrdi oglas otvoriće se stranica s više elemenata koji predstavvljaju standardne parametre kod Internet marketinga:

• U vrhu se nalazi naziv kampanje, a zatim nastavljamo na status gde je moguće pauzirati kampanju, izbrisati ili je ostaviti aktivnom.

• Duration, trajanje kampanje, je moguće izmeniti iako se definisalo prilikom kreiranja oglasa.

• Graf prikazuje stanje oglasa koji vode na određenu stranicu, na osnovu ciljeva koje smo postavili na početku kreiranja kampanje. Na primer, u kampanji za prikupljanje novih korisnika, ako je veliki broj klikova, a malo like-ova, pokazuje da se nije do kraja navodilo korisnike do cilja. Oglas mora imati smisao od početka do kraja.

• Ispod su prikazani svi oglasi koje je moguće editovati klikom na „Edit“. Takođe se može pauzirati, izbrisati, aktivirati oglas, kreirati sličan oglas („Create similar ad“) te menjati „Bid“.

• Full report pruža uvid u detaljne izveštaje gde dolazimo do nekoliko parametara koji brojčano opisuju kampanju. Jednom kad se odabere link full report, za detaljan uvid potrebno je kliknuti na old reports koji se nalazi u levoj traci Ads Manager-a i izabrati kampanju i period koji se želi analizirati.

• Impressions - broj ljudi koji su videli oglas ili sponzoriranu priču tokom kampanje.

• Frequency - predstavlja broj sponzoriranih priča ili oglasa koje je prosečan korisnik video tokom kampanje.

• Clicks - predstavlja broj klikova na oglas ili sponzoriranu priču.

• Actions - predstavlja broj ljudi koji su like-ovali vašu Facebook stranicu, odgovorili na poziv za događaj ili slično.

• CTR – procenat klikova u odnosu na broj prikazivanja. Ovo je veoma bitan parametar koji je definitivno pokazatelj kvaliteta vašeg oglasa. Kada CTR pada morate nešto mijenjati unutar oglasa.

• Spent – Potrošeni novac u određenom vremenskom periodu.

• CPM - Cena za 1.000 prikaza oglasa.

 

• CPC - Cena klika korisnika na oglas.About the Author

CreITive čini više od 20 mladih ljudi koji su specijalizovani, svako u svojoj oblasti, za najefikasniji online nastup jedne  kompanije.