Visoke tehnologije u savremenoj privredi

Kompanije nekada previše vode računa o postojećim rutunama i aktivnostima. Tu postoji problem jer se previše polazi od takozvanog Pull principa – od tržišta ka proizvodnji, ali zanemaruju se ostale stvari. Misli se samo o tome šta sada glavni kupci žele. Kompanije dodaju performanse proizvodima koje traže mušterije i kasnije se može desiti da trpe štetu baš zbog onih tehnologija koje su ih kupci naveli da ignorišu.

Boreći se sa industrijskim silama i naporima da se zadovolje glavni segmenti kupaca, kompanije inoviraju, unapređuju, vode računa o odnosima sa kupcima, njihovim potrebama, i sl. Ali zbog takvih rutina i ne izlaženja dalje od tih zahteva propuštaju šansu da vide i iskoriste potencijale određenih disruptivnih tehnologija.

Kompanije zbog toga što smatraju da te nove tehnologije nisu profitabilne na početku i zato što smatraju da je teško da se proceni koliki je njihov finansijski i tržišni potencijal u budućnosti – biraju stare staze, i vrše alokacije resursa na unapređenja postojećih poslova.

Ali to daje šansu drugim kompanijama koje gledaju i dole a ne samo gore, ili potpuno novim igračima, da sa razvojem performansi novih tehnologija preuzmu tržište vodećim liderima u industriji i osvoje nove segmente kupaca.

Velike kompanije nemaju problem sa finansijama, tehnološkim osobama i drugim potencijalima – njihov problem je u tome što menadžerima nedostaje navika da razmišljaju o sposobnostima organizacije onako pažljivo kao što razmišljaju o individualnim sposobnostima.

Ako se kompanije suočavaju sa disruptivnom promenom, najgori mogući pristup je pokušaj da se naprave drastične promene u samoj organizaciji. Pokušavajući da se transformiše jedan posao, menadžeri mogu uništiti kapacitete koji ga održavaju. Pre nego što preduzmu korake, menadžeri treba da razumeju dobro šta i koje tipove promena organuzacija može a koje ne može da podnese.

 

 About the Author

Zoran Slavković je diplomirani ekonomista. Vlasnik je web sajta Mbatrend.com.

 

Izvor: http://www.kristali.rs/biznis1/visoke-tehnologije-u-savremenoj-privredi.html