Pregled najvažnijih događaja vezanih za razvoj Interneta

Pogledajmo pregled najvažnijih događaja vezanih za razvoj Interneta:

1957. SSSR lansira Sputnik, prvi veštački satelit sa zemlje. Kao odgovor Sjedinjene Američke Države formiraju ARPA (Advanced Research Projects Agency) sa DoD (Department of Defense) da uspostave američko liderstvo u nauci i tehnologiji primenljivo u vojne svrhe.

1969. ARPANET mreža je startovala sa četiri priključka (univerziteti: UCLA, Stanford, Santa Barbara i Juta).

1972. Raymond Tomlinson napisao je prvi softver za elektronsku poštu i poslao je prvu poruku kroz ARPANET mrežu. ARPA je preimenovana u DARPA, odnosno dobila je pridev Defence što znači odbrambeni. U to vreme se smatralo da ceo projekat ima za cilj pre svega odbranu zemlje. Ideja je bila da u slučaju napada na Sjedinjene Američke Države i uništenja nekih vitalnih kompandnih mesta, ova mreža omogući da se komandovanje odbranom vrši sa rezervnih položaja. ARPANET je koristio Network Control Protocol (NCP) za transfer podataka. On je omogućavao da se saobraćaj obavlja unutar jedne mreže.

1973. Počeo je razvoj protokola koji će kasnije biti nazvan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Ovaj protokol trebao je da obezbedi da više različitih mreža komunicira međusobno, odnosno da se iz sistema jedne mreže pređe na sistem mreže mreža.

1974. Prvi put je upotrebljen termin „Internet“ (Vinton Cerf i Bob Kahn u jednom svom članku).

1976. Nastaje Ethernet koji omogućuje koaksijalnom kablu da propušta informacije velikom brzinom, što će se pokazati ključnim za stvaranje LAN-ova (Local Area Networks). Počinje da radi SATNET, satelitska mreža između Evrope i Amerike koja koristi Intelsatove komercijalne satelite umesto onih koje kontrolišu vlade. Otvaraju se vrata komercijalizaciji mreže. Počinje eksperimentalna upotreba TCP/IP protokola.

Stvoren je Usenet – svetski distribuirani Internet diskusioni sistem. Razvili su ga Steve Bellovin i programeri Tom Truscott i Jim Ellis.

Formiran je CSNET (Computer Science Network) za sve one koji nemaju pristup ARPANET-u. CSNET ima glavni kanal od 56 Kbps. Vinton Cerf predlaže da se ove dve mreže međusobno povežu.

1983. Kreiran je IAB (Internet Activities Board). Doneta je odluka da TCP/IP bude jedini protokol ARPANET-a. Napušten je NCP protokol.

1984. ARPANET mreža se deli na MILNET (za potrebe vojske) i ARPANET. Takođe, po prvi put se pojavljuje T1 linija koja je sa svojih 1,56 Mbps dvadeset i pet puta brža od dotadašnje najbrže linije. Nastaje NSFNET (National Science Foundation Network).

1985. NSFNET širi mrežu brzih T1 linkova.

1986. Osnovan je IETF (The Internet Engineering Task Force). Nastaje NNTP protokol (Network News Transfer Protocol), koji omogućuje interaktivne diskusije i forume na mreži.

1988. NSFNET-ova mreža T1 linkova je formirana čime je saobraćaj rapidno porastao. Nastaje projekat T3 linka koji bi trebao da ima brzinu od 45 Mbps, a NSFNET ga odmah prihvata.

1990. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država odlučuje da ugasi ARPANET-ovu liniju od 50 Kbps i prihvati NSFNET-ov informacioni autoput velike brzine (doduše, još uvek sa T1 linkom). ARPANET odlazi u istoriju. Timothy Berners-Lee u švajcarskom institutu CERN osmišljava hipertekst kao način pristupanja informacijama na mreži.

1991. Univerzitet u Minesoti predstavlja GOPHER, program za preuzimanje informacija sa Internet servera.

1992. Osnovano je Internet društvo (Internet Society). Institut u CERN-u stvorio je World Wide Web na osnovu hiperteksta, a NSFNET se prebacuje sa T1 na T3 linkove.

1993. Osnovana je InterNIC, organizacija koja bi trebalo da uredi odnose na mreži i da se bavi registracijom novih domena i servisa. Marc Andreessen sa Univerziteta u Ilinoisu razvija grafički interfejs za pregledanje web-a koji naziva „Mosaic for X“. Time je nastao prvi Internet pretraživač.

1994. Pizza Hut omogućava korisnicima da naručuju njihove proizvode putem Interneta. Na Internetu se već nalazi stotine hiljada ljudi. Otvorena je prva virtuelna banka. Asinhroni prenosni mod (ATM – Asyncronous Transmission Mode) koji omogućuje prenos od 145 Mbps uzima se za osnovni krak (backbone) mreže NSFNET.

1995. National Science Foundation (NSF) objavljuje da više neće dozvoljavati direktan pristup glavnom kraku mreže, već potpisuje ugovor sa četiri kompanije koje će biti super provajderi. Super provajderi dalje prodaju linkove manjim provajderima, organizacijama, grupama i kompanijama. Ustanovljena je naplata registracije imena na Internetu od 50 američkih dolara godišnje za sve komercijalne prezentacije.

1996. Internet društvo radi na razvoju novog TCP/IP protokola koji bi trebao da omogući milionima korisnika da pristupaju mreži, odnosno koji bi omogućio kreiranje većeg broja adresa od onog koji je danas ostvariv.About the Author

Zoran Slavković je diplomirani ekonomista. Vlasnik je web sajta Mbatrend.com

 

Izvor: http://www.kristali.rs/internet-i-online-biznis/pregled-najvaznijih-dogadjaja-vezanih-za-razvoj-interneta.html