Internet poslovni modeli - održivost modela zasnovanog na reklami i propagandi

Pristup zasnovan na reklami i propagandi koji je jako popularan kod kompanija koje posluju na Internetu je, takođe, jako kontroverzan sa stanovišta održive profitabilnosti.

Pobornici ovog pristupa tvrde da svako ko radi za TV i novine može raditi za Internet, dok oni koji osporavaju ovaj pristup tvrde da samo dva grada u celoj državi mogu izdržati više od jednih novina i da je tačno da televizijske mreža nije previše profitabilan projekat. Gotovo svako sa web sajtom na Internetu koji privlači posetioce ima potencijal da konkuriše u ovom modelu.

Ovaj model ima niz varijanti:About the Author

Zoran Slavkovic je diplomirani ekonomista. Vlasnik je Internet portala Mbatrend.com.

Ključne reči: Pristup zasnovan na reklami i propagandi, Internet poslovni modeli, razvoj, trzista, potencijali Interneta, mba

Izvor: http://www.kristali.rs/internet-i-online-biznis/internet-poslovni-modeli-odrzivost-modela-zasnovanog-na-reklami-i-propagandi.html