Udruživanje firmi u virtuelnoj ekonomiji

Mrežna organizaciona struktura može da se proširi da se kreira virtuelna organizacija. Virtuelna organizacija sastoji se od grupe jedinica različitih organizacija koje se često okupljaju na određeni vremenski rok oko određenog posla da postignu iste strategijske ciljeve. Dakle, u pitanju je udruživanje najboljih stručnosti u organizaciju koja poprima termin virtuelna zbog snage njenih mogućnosti, slično virtuelnoj memoriji računara. Ovi organizacioni aranžmani okupljaju nezavisne firme. One se mogu kreirati i na trajnoj osnovi. Internet umanjuje troškove saradnje i komunikacije. Glavne karakteristike virtuelne organizacije su:

·         Nema fizičke strukture.

·         Naglasak na kreiranju i deljenju znanja.

·         Oslanjanje na elektronske komunikacije.

·         Geografski razuđena i mobilna radna snaga.

·         Nema organizacionih granica.

·         Privremene radne veze i relacije.

Glavni razlog za udruživanje firmi i pristupanje virtuelnoj organizaciji možemo naći u kompetentnosti njenih operacija, a imajući u vidu da se udružuju partneri koji u organizaciju unose najbolje od onoga što umeju da rade. Na taj način mogu se stvoriti organizacije kojima teško može konkurisati bilo koja individualna firma. Prednosti virtuelnih firmi mogu se iskazati kao:

·         Mogućnost za firme da pristupe različitim veštinama, sposobnostima, znanju i iskustvu.

·         Veća responzivnost na promene u okruženju.

·         Omogućavaju rast firmi, pružajući im mogućnost da konkurišu na globalnoj osnovi.

·         Veća mogućnost za smanjenje troškova, zbog manjeg angažovanja radne snage i veće šanse za unapređenje konkurentnosti.

Firme koje su razvile nove poslovne modele i iskoristile razvijene veze sa kupcima, napredne sisteme za upravljanje lancem snabdevanja i marketing, ostvarile su prednosti pionira, neke druge nisu uspele u tome bez obzira što su bile među prvima u online biznisu – što jasno pokazuje da samo prisustvo na online polju nije dovoljno za uspeh pa makar firme bili i pioniri. Neke druge firme su sačekale da se situacija iskristališe i onda su ušle u konkurentsku bitku naoružane pozitivnim i negativnim iskustvima iz prošlosti.

Elektronskom biznisu najviše odgovaraju fleksibilne timske strukture. Članovi tima mogu biti pozicionirani na različitim lokacijama a takođe sem zaposlenih u organizaciji njima se mogu pridružiti saradnici sa strane dobavljača, dizajnera, distributera, i sl. Ovi timovi koriste nove tehnologije za saradnju: e-mail, video konferencije, Internet, intranet, ekstranet, mobilne bežične tehnologije i brojne softvere koji podržavaju funkcionisanje virtuelnih timova i organizacije. Virtuelni timovi, su najčešće, strukturirani oko određenih projekata. Kako se zahtevi projekata menjaju, menja se i liderstvo. Drugim rečima, ovakvi tipovi organizacije zahtevaju situacione vođe, ljude koji su spremni da najbolje odgovore trenutnim izazovima i mogućnostima organizacije.

 About the Author

Zoran Slavkovic je diplomirani ekonomista. Vlasnik je Web magazina Mbatrend.com

Ključne reči: virtuelna ekonomija, organizacija, virtuelna organizacija, udruživanje kompanija, saradnja

Izvor: http://www.kristali.rs/biznis1/biznis/udruzivanje-firmi-u-virtuelnoj-ekonomiji.html