Čemu vas ne uče na poslovnim školama

Najbolja lekcija koju možete da naučite na nekoj poslovnoj školi je da shvatite čemu ona ne može da vas nauči – a to su lica i naličja svakodnevnog poslovnog života. To je većinom nešto što svaki čovek mora sam da nauči.

Bitno je da naučite da ćutite, da slušate ljude, da budete diskretni, da vodite računa o lokaciji, prostoru, upravljanju vremenom, principima pregovaranja, da pravite pauze pre nego što nešto kažete da bi dobro razmislili o tome šta ćete reći, da vodite računa o pozitivnoj komunikaciji, da budete precizni, da budete tačni, da radite stvari suprotno od drugih ljudi da ne bi upadali u gužve, da naučite da upravljate vremenom i stresom – da planove prenesete na papir ili kompjuter i oslobodite se gomile informacija koja može da vas optereti, da ako nekoga morate da otpustite prvo pokušate da mu pronađete bolje radno mesto ili novi posao a tek onda postupate surovo, da vodite računa o japanskoj lukavosti uspešnog pregovaranja (japanci angažuju prevodioce čak i kada poznaju jezik druge strane, da bi dobili na vremenu i doneli bolje odluke), da težite produženju ugovora kada je u usponu, ne na početku ili na kraju, da donosite brzo odluke, da zapošljavate pametnije od vas, da učite od drugih, da se pazite partnerstva i da rizici koje oni nose mogu biti veći od njihovog početnog deljenja, i sl.

            Nikad ne potcenjujte konkurenciju (MacCormack, 1993). Konkurentski duh je neophodan i za lični i za uspeh kompanije. Najbolji pokazatelj vašeg uspeha je način na koji ste se pripremili za susret sa konkurencijom.

Konkurencija uvek može da vas stigne. Uspeh uspavljuje kompanije koje imaju najveći udeo na tržištu. Teši ih njihova veličina, postaju samodovoljne i gube kompetitivnu oštricu. Konkurencija u biznisu je konstantan, aktivan proces dominacije.

           Ako bolje poznajete svoju konkurenciju – njihove snage, slabosti, navike i taktiku – onda ćete lakše njom dominirati ili je iskoristiti.About the Author

Zoran Slavković je diplomirani ekonomista. Vlasnik je web sajta Mbatrend.com.

Ključne reči: Poslovne skole, ucenje, znanje, zivot, praksa.

Izvor: http://www.kristali.rs/biznis1/biznis/cemu-vas-ne-uce-na-poslovnim-skolama.html