Zdravstveni rizici konzumiranja cigara

Svi smo već čuli mnogo puta o rizicima po zdravlje od pušenja cigareta, ali koji su rizici pušenja cigara? Da li je pušenje cigara štetno jednako kao i cigarete, ili možda još štetnije?

Prema nacionalnim institutima pojedinih zemalja koji se bave proučavanjem problematike bolesti raka, cigare su visok na listi rizika po zdravlje. Naučna istraživanja su povezala uživanje u dimu cigara sa rakom grkljana - larinksa, pluća i usne šupljine. Novija istraživanja takođe ukazuju da je pušenje cigara veoma mnogo povezano sa razvojem raka pankreasa. Lekari takođe upozoravaju da individue koje redovno udišu dim cigara imaju pojačan rizik od razvoja bolesti pluća i srca.

Rizici od pušenja cigara izgleda da se dramatično povećavaju u tim pojedincima koji redovno puše i udišu dim cigara. Neko ko puši 3 do 4 cigara svakog dana povećava za 8 puta rizik razvoja raka usne šupljine u odnosu na nepušače. Rizici sporadičnog pušenja još nisu poznati. Ali jasno je da redovno pušenje donosi ozbiljen probleme sa zdravljem.

Mnoge se individue pitaju da li cigare stvaraju zavisnost jednako kao i cigarete. Mnogi se pitaju  zašto na primer toliko mnogo ljudi postaje zavisno od dima cigareta a ne od cigara. Istina je da bilo koji proizvod od duvana može doneti zavisnost, zato što sadrži nikotin. Proizvodi kao što su žvake od duvana,  mogu doneti zavisnost jednostavno zato što sadrže duvan, koji sa svoje strane sadrži nikotin. Mnogi pušači cigara dim ne udišu duboko, i tako se kod njih nikotin unosi delimično. Sa druge strane, pušači cigareta udišu duboko, što dovodi do brže i jače apsorpcije nikotina u plućima. Iako mnogi pušači cigara udišu samo neznatno dim cigara, još uvek je moguće postati ovistan od cigara ako se one konzumiraju redovno.

Ako je nikotin tako delotvoran u stvaranju zavisnosti, zašto onda uživaoci cigara ne puše češće? Izgleda da ljudi izbegavaju da budu uhvaćeni u zavisnost od cigara iz par razloga. Najočigledniji razlog je udisanje nikotina u mnogo manjoj meri nego što je to slučaj kod uživaoca cigareta, što dovodi do manje apsorpcije nikotina u telu. Takođe, cigare nisu tako lako dostupne kao cigarete. Mnogi ljudi gledaju na cigare kao na luksuznu robu koja se koristi samo ponekad u specijalnim prilikama. Ali, ako se cigare puše redovno, one donose zavisnost. Zdravstveni rizici od cigara se drastično povećavaju sa redovnim pušenjem.About the Author

Članak postavio Gost.

Izvor: http://www.kristali.rs/zdravlje-i-fitnes/ostavljanje-pusenja/zdravstveni-rizici-konzumiranja-cigara.html