Internet i etika

Internet je izuzetno moćno sredstvo komuniciranja. Nažalost, mnoge kompanije koriste Internet i svoje web sajtove da bi plasirale falš informacije ili koriste određene marketinške zamke da bi privukle veći broj kupaca ili korisnika određenih usluga.

Postavlja se logično pitanje kada su takve stvari u pitanju, do koje granice kompanije mogu da postupaju na takav način, kao i da li postoje određena merila ili pokazatelji kada treba stati sa takvim ophođenjem i koliko je to etički. Normalno je i ispravno shvatanje da su kompanije „organizmi“ koji posluju po određenim pravilima i da se bore  i traže svoje mesto na tržištu, bilo da su lideri ili pratioci. Međutim, kompanije koje žele opstati na dugi rok moraju koristiti sva sredstva koja su im na raspolaganju (uključujući i Internet) na ispravan način i plasirati poruke koje su istinite i realne, ali to nije jedini razlog ovakvog ponašanja – treba, takođe, shvatiti da su kompanije društveno odgovorne, odnosno da takve trebaju biti, jedino takvi poslovni subjekti mogu biti korisni društvu u kojem deluju. Internet i informacije koje se putem njega plasiraju nisu nešto nevidljivo i nešto što se ne može kontrolisati i protumačiti na način koji je ispravan. Mnoge kompanije gube šansu da startuju ispravno na Internet polju i na taj način, na dugu rok, prave sebi probleme kao i lošu sliku o sebi u javnosti – što se, naravno, odražava na njihov poslovni uspeh i konkurentsku prednost, i tu su posledice potpuno jasne.

Zato je etičko postupanje i moralna odgovornost pri korišćenju i starih i novih medija važno pitanje o kojem treba ne samo razgovarati u ozbiljnim organizacijama, već i ozbiljno raditi na tome.

 

 About the Author

Zoran Slavkovic je diplomirani ekonomista. Vlasnik je web sajta Mbatrend.com.

Ključne reči: Internet, etika, Internet i etika, kompanije

Izvor: http://www.kristali.rs/biznis1/etika/internet-i-etika.html