Greške pri traženju posla

 Moji saradnici prolaze razne obuke. Jedna od njih je i obuka za provođenje razgovora sa kandidatima koji se prijave za saradnike. Pre par dana, na našoj obuci su se pojavila dva momka iz zgrade i zamolila da prisustvuju, da bi naučili kako se treba ponašati pri traženju posla.

Eksperti Međunarodne organizacije rada tvrde, da je zbog finansijske krize,  u poslednje dve godine, bez posla ostalo preko 250 miliona ljudi.

Ako se nalazite među ljudima koji traže posao, biće vam koristan ovaj mali članak, koji upućuje koje banalne greške ne treba da pravite pri traženju posla.

Nikada ne treba da:

- kasnite na razgovor – to signalizira ne samo o neorganizovanosti kandidata, već i o tome da on ne pridaje tom sastanku veliki značaj

- zloupotrebljavate „modernu odeću“ – danas mladi ljudi nekad dođu na poslovni sastanak u iscepanom džinsu ili sa golim stomakom; možda je to moderno na ulici, ali u poslu sigurno nije i ne treba se tako odevati za poslovni sastanak, a takođe, ne treba se ni zakopčavati do grla

- lažete o svojim profesionalnim kvalitetima i kvalifikaciji – lagati na sastanku – to je isto što i okačiti omču oko svog vrata

- loše govorite o predhodnom radnom mestu i šefu – čak i ako je bilo loše, nikada o tome ne govorite na razgovoru za novi posao; ako budete govorili, to će se okarakterisati kao negativno

- raspravljate sa osobom koja vas intervjuiše za posao, preuzimate inicijativu u razgovoru – kadrovici odlično znaju tu osebenost nekih ljudi i smatraju da se takvi ljudi teško mogu uklopiti u tim

- hvalite se svojim dostignućima – ne zloupotrebljavajte izraze „ja sam postigao“, „ja sam uradio“, „uspelo mi je“, „ostvario sam“; ako budete preterali, sagovornik će vas smatrati običnim hvalisavcem

- postavljate suvišna pitanja – pitanja o rasporedu u radnom danu i o visini plate, sasvim su umesna, ako sagovornik već sam o tome ne govori; ipak, ne preterujte sa detaljima

- jako ispoljavate emocije – vi možete imati iskustvo, odgovarati za taj posao po svim parametrima, ali prevelika nervoza može lako sve pokvariti

- dovodite sa sobom prijatelja ili rođaka koji vas čeka i sl. – neka čeka na ulici, u kafeu i sl.

- istresate iz sebe negativne emocije – to će se smatrati kao netolerantnost

- pravite od sebe žrtvu okolnosti itd.

Tačno je da i dalje postoji dolazak na neka mesta preko veze, ali, uočava se sve veća težnja vlasnika biznisa da dobiju dobre i kvalitetne saradnike, bez obzira na rođačke i prijateljske veze.

Zato, ako vaše kvalifikacije i iskustvo odgovaraju zahtevima poslodavca, nema razloga da se previše brinete. Samo se na razgovoru ponašajte poslovno i sigurno imate dobre šanse. About the Author

BlogSnelle - kliknite ovde i posetite moj blog na kome ćete naći najvažnije zakone uspeha.

Posetite moj sajt- Biznis i zdravlje s Vision - dobićete ponudu da se priključite najboljem MLM biznisu.