Legalizacija objekata - Dosta posla za licencirane projektantske biroe

 

Zaključno sa mesecom martom 2010. godine do kada  je bio raspisan konkurs za predaju molbi za legalizaciju objekata, na teritoriji Republike Srbije podneto je je preko 700 hiljada zahteva, dok u Ministarstvu urbanizna i prostornog planiranja pretpostavljaju da je nelegalno izgrađenih objekata čak preko 800 hiljada.

Vodeći se rečima licenciranih agencija za legalizaciju iz Beograda, a na osnovu iskustva sa završenim legalizacijama, veliki broj vlasnika nelegalno izgrađenih objekata bio je potpuno neinformisan o proceduri legalizacije, kao i o porebnoj dokumentaciji da bi se legalizacija objekata uspešno okončala.

Lako je izvući zaključak da vlasnici nelegalno izgrađenih objekata nisu shvatili šta država želi da poruči ovom akcijom. Iz tog razloga, narednih par redova opisuju šta se može desiti sa onima koji tokom trajanja ove akcije ne iskoriste priliku i ne legalizuju sopstvene nepokretnosti.

Država Srbija donela je odluku da reši gorući problem velikog broja bespravno sagrađenih nepokretnosti tako što će po prvi put ovaj proces moći da se završi sa minimumom prateće dokumentacije i po najnižim cenama.

Utvrđeni su kriterijumi po kojima se objekti mogu legalizovati. Tako, na primer, ako se objekat nalazi na poziciji gde se planira izgradnja nekog infrastrukturnog objekta, ili se nalazi na klizištu, močvarnom zemljištu i sl., sigurno je da takvu nepokretnost nije moguće legalizovati i vrlo je verovatno da će takvi objekti biti rušeni. Naravno, svi oni koji u predviđenom periodu ne legalizuju svoje nepokretnosti, mogu očekivati sličnu reakciju države, a najverovatniji je scenario da će objekte moći da legalizuju po znatno većoj ceni, ili će se naći na listi za rušenje.

Kako rešiti problem prikupljanja projektne dokumentacije?

Prikupljanje i izradu dokumentacije obavljaju dva subjekta: vlasnik objekta i licencirana agencija za projektovanje. Vlasnik nepokretnosti pre nego što se obrati licenciranom projektantu, pod uslovom da je podneo molbu za legalizaciju do marta meseca 2010 godine, treba da obezbedi sledeću dokumentaciju:

1.         Dokaz o svojini zemljišta

2.         Kopija plana parcele iz katastra

3.         Geodetski snimak objekta na parceli

Nakon što je ova dokumentacija nabavljena licencirani projektant može da započne izradu ostale dokumentacije. U zavisnosti od opštine može se desiti da je potreban jedan dokument više ili manje, a to utiče na cenu legalizacije.

Bilo kako bilo, bez licencirane agencije ne može se legalizovati objekat. Jednostavno, neko mora da garantuje i lupi svoj pečat odgovonosti.

 About the Author

Danijel se bavi internetom i eposlovanjem. Pored legalizacije objekata, Danijel se bavi web dizajnom, optimizacijom za pretraživače, raftingom, ali i mnogim drugim stvarima.

Izvor: http://www.kristali.rs/nekretnine/legalizacija-objekata-dosta-posla-za-licencirane-projektantske-biroe.html