Fotografije pod vodom

 Fotografije pod vodom

 Uslov  za  zadovoljavajuće rezultate fotografisanja pod vodom jesu   predhodno znanje o fotografiji, opšte znanje,  a takođe i   posebna  foto oprema koju bi trebalo da posedujete za ovakav vid specifičnog fotografisanja.
Ovaj tip  fotografije  je   specifična   sintaksta umetnosti i lova.  To podrazumeva da  moramo  da imamo i  elementarno znanje o svetu  biljaka i životinja pored znanja vezanih za fotografiju i fotografisanje.

 Pravilno odabrana foto oprema  bez koje je poduhvat kao takav, ne zamisliv, elementarni je činilac  uspele podvodne fotografije. Kada  pričamo  o tome mislimo na:
1. Aparati  i kućišta
 Uz napredovanje  tehnike i sve  učestalom upotrebom digitalnih aparata  povećala se i njihova  prisutnost u ovoj   tipu fotografije. Pored  toga  kao  neophodna  foto oprema  navodi se kućište.
 Najnoviji SLR aparati  daju veće mogućnosti.
2.Blicevi i reflektori
 Verovatno najveći izazov koji  svaki  fotograf mora  savladati  je  pravilna  raspodela svetla u podvodnoj fotografiji.
Blicevi koji  podržavaju  TTL funkciju mogu da ostvare   usklađenu  vezu sa fotoaparatom.  Regulisanje brzine snimanja  i  parametara blende  podržavaju  skoro svi aparati, kao i   umetanje  blica u taj odnos. Na umetniku  je da  izabere  kome će dati  prednost: brzini ekspozicije ili otvoru blende.
Pošto  boje i prirodno svetlo  nestaju  sa povećanjem dubine  primena blica i/ili reflektora je  neizostavna. Veoma  je  značajno dobro pozicioniranje blica zbog mnogobrojnih  čestica u vodi, nagomilavanja peska ako je pescano dno usled talasanja vode.
Pri  snimanju širih kadrova  dobro je   izbaciti iz funkcije ugrađeni blic. Međutim  oni  dobro dođu  kod makrofotografije kod koje   rastojanje  između objekta i fotoaparata  veoma mala.
Preporučljiva je upotreba  spektra temeperature 5500K.
3. Noćna podvodna fotografija
Za  dati poduhvat  neophodna je  posebna foto oprema pre svega  dobra rasveta bez koje je, naravno, neizvodljivo fotografisati pod vodom . To je uglavnom  rasveta sa  raznovrsnim  izvorima svetla:
a) halogena, HID, LED – ona služe  prevashodno da dovoljno  dobro  osvetle površinu vode;
b) blicevi  pažljivo odabranih  jačina – imaju  funkciju  da osvetle objekat  slikanja .
Makrofotografija se  uglavnom  radi baš noću,  iz razloga što su  boje  u takvim uslovima najprirodnije.
To je bila  elementarna foto oprema za ljude  koji  imaju želju  da se oprobaju  u podvodnoj fotografiji.
Svaki foto shop nudi  veliki  izbor foto opreme i  na vama je da odlučite koja oprema Vam je potrebna za fotografisanje.
 Važno  da je foto oprema tu kao I  vaša  ambicija  za novim izazovom.About the Author

Nacini fotografisanja i foto oprema koja je potrebna za dobro fotografisanje.