Korisnički profil


Korisničko ime: mbatrend.com

Web sajt: www.mbatrend.com

Slika
Slika nije objavljena.

Avatar


Biografija:
Zoran Slavković je magistar ekonomskih nauka (Teza: Uticaj Interneta na konkurentske prednosti savremenih organizacija). Trenutno radi na izradi doktorske disertacije (Teza: Internet marketing strategija).
Kontaktiraj mbatrend.com

Najnoviji objavljeni članci

Predplatite se na ovog autora.

1: e-Biznis tržišta i modeli

2: Nacionalna kultura i stilovi vođstva u preduzećima u Srbiji

3: Kreiranje organizacije bez granica nije recept, već promena na kojoj svi zaposleni moraju da rade!

4: Veza tehnologije i strategije

5: Kreiranje konkurentskih prednosti kroz operacije

6: Porterov pogled na krivu iskustva

7: Promene u okruženju kompanija

8: Trend ulaženja u saveze

9: Internet i etika

10: Čemu vas ne uče na poslovnim školama

11: Uloga znanja, informacija i ljudskog kapitala u digitalnoj ekonomiji

12: Udruživanje firmi u virtuelnoj ekonomiji

13: Nacionalni bankarski sistemi i međunarodno bankarstvo

14: Internet poslovni modeli - održivost modela zasnovanog na reklami i propagandi

15: Konkurentska prednost nacija

16: Pregled najvažnijih događaja vezanih za razvoj Interneta

17: Organizacione granice

18: Visoke tehnologije u savremenoj privredi

19: Bluesoft-knjigovodstveni paket

20: Mapiranje potrošačkog lanca

21: Mapiranje potrošačkog lanca

22: Internet sveznalice