Korisnički profil


Korisničko ime: politikum

Web sajt:

Slika
Slika nije objavljena.

Avatar
Slika nije objavljena.

Biografija:

Kontaktiraj politikum

Najnoviji objavljeni članci

Predplatite se na ovog autora.

1: Freelance - earning money on the internet

2: Armensko pitanje: genocid ili masovni zločin?

3: Novi vid ratovanja: ekološki rat

4: Geopolitika hladnog rata - George Frost Kennan

5: Sažetak knjige: "Weapons of terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms"

6: Falklandski rat: Pravo na samoodbranu? Pitanje suvereniteta?