članci iz kategorije Organizacija


Strategije učenja
Još pre tridesetak godina istraživači koji se bave tehnikama i procesima učenja spoznali su aktivnu ulogu koju učenik ima u procesu učenja. Na osnovu tadašnjih rezultata istraživanja, usmerili su se na one strategije učenja za koje su naslutili da će uzeti najznačajniju zaslugu za uspešno savladavanje novog gradiva. Pročitajte više o tome!


Strana 1 od 1
[1]  
RSS