Smernice za autore

 

Uređivačka politika za slanje članaka i tekstova na sajtu KRISTALI.rs

Ovo uputstvo je namenjeno da jasno stavimo do znanja autorima šta se prihvata a šta ne prihvata u našu bazu članaka i tekstova. Pre nego što pošaljete vaš teks ili članak, pročitajte ove smernice:

KRISTALI.rs uređivačka politika:

 1. TEKST MORA BITI ORIGINALANO VAŠE DELO
 2. NE SME BITI ČLANAK KOJI JE JAVNO DOSTUPAN ILI SKINUT SA NEKOG JAVNOG DOMENA. Nemojte trošiti naše i vaše vreme jer će ovakvi članci biti odbijeni.
 3. MORA BITI INFORMATIVAN i odražavati vaše mišljenje, stručnost i kompetentnost. Poželjno je uključiti savete, strategije, tehnike, analize, mišljenja i komentare. Obično ne objavljujemo članke koje sadrže više od 5 reda citiranog materijala.
 4. NESME BITI reklama, promocija neke prodaje, ili da suviše očigledno i napadno promoviše neki proizvod ili nečiji sajt.
 5. MORA DA IMA što je više moguće ispravan pravopis, punktuaciju, i pravilnu strukturu rečenica.
 6. NE SME DA SADRŽI pornografski materijal, sadržaj koji potstiče na mržnju ili nasilje, sadržaj koji sugeriše rasnu ili versku netrpeljivost, ili vulgarnosti.
 7. NE SME DA SADRŽI warez, spam ili hakerske iformacije, informacije o oružju i municiji bilo koje vrste, religiozni fanatizam, informacije o drogama, ili o  alkoholnim proizvodima.
 8. NE SME DA SADRŽI informaciju koja promoviše kršenje bilo kog zakona.
 9. NEMOJTE SLATI  ISTI TEKST PONOVO. Neki autori imaju naviku da šalju veoma sličan članak više puta, sa ponekom izmenom tu i tamo unutar teksta. Takvi članci se ne objavljuju a autorima koji sprovode tu praksu se ukida nalog.
 10. NE SME DA SADRŽI odgovor na nečiji lični email, pismo ili korespondenciju.

 

KRISTALI.rs - FORMAT ČLANKA:

 • NASLOV
 1. Naslov mora biti takav da svaka reč u njemu, osim veznika, počinje velikim slovom. 
 2. Nemojte stavljati navodnice .
 3. Nemojte završavati naslov tačkom.
 4. Ne dozvoljavamo HTML kod bilo koje vrste u naslovu.
 5. Naslov ne sme biti isključivo sastavljen od ključnih reči.
 6. Naslov ne sme da sadrži ime autora ili adresu web sajta.
 7. Naslov mora da ima bar dve jedinstvene reči.
 8. Naslov mora da odražava ono o čemu se govori u članku.

 

 • IME AUTORA
 1. Svaki autor ima pravo na jedan nalog na sajtu KRISTALI.rs
 2. Svaki autor ima pravo na više Umetničkih imena.
 3. Nemojte uključivati brojeve u Imenu autora ili u Umetničkim imenima.
 4. Nemojte uključivati email adrese ili web sajtove u Imenu autora.

 

 • SADRŽAJ ČLANKA
 1. Članak mora da sadrži minimum od 350 reči i neviše od 5000 reči. Za nas, idealni članci su oni sa oko 800 reči.
 2. Nemojte ponavljati naslov ili ime autora u samom sadržaju.
 3. Ako sadržaj članka koristite za čistu promociju vas ili vašeg proizvoda, web sajta ili bloga, članak će biti obrisan bez upozorenja. U TU SVRHU MOŽETE KORISTITI POLJE: "BIOGRAFIJA AUTORA" i tu možete da promovišete svoje proizvode ili sajtove.

 

 • WEB SAJT LINKOVI / URL
 1. Dozvoljavamo ukupno 4 aktivnih ili neaktivnih linkova unutar POLJA ZA BIOGRAFIJU AUTORA. Pri tome:
 2. Maksimalno 2 linka koja služe za sopstvenu promociju (promociju proizvoda, sajta ili bloga).
 3. Preostala 2 linka mogu biti vezana za sajtove koje ne kontrolišete, posedujete ili imate bilo kakvi interes vezan za njih.
 4. Linkove ubacite u POLJE ZA BIOGRAFIJU AUTORA.
 5. Neaktivni ili pogrešno formatirani validni linkovi unutar POLJA ZA BIOGRAFIJU biće formatirani sa naše strane.
 6. Linkovi ne smeju sadržati fajlove za download ili slično.
 7. Mi svesno ne prihvatamo niti jedan link u bilo kom članku koji je zabranjen od strane Google-a, na primer u slučaju kada primenjujete nedozvoljenu SEO praksu - takvi članci se odbijaju.
 8. Svi linkovi, sa ključnim rečima u sidru linka ili bez njih, moraju da doprinose sadržaju članka i da nude dodatne informacije.
 9. Ograničite sidro linka na maksimalno 4 reči.
 10. Linkovi ka sajtovima sa pornografskim materijalnom, kockom, ili warez informacijama nisu dozvoljeni.
 11. Ne dozvoljavamo linkove ka SAJTOVIMA koji su NEDOVRŠENI. Sajtovi moraju biti aktivni, i moraju imati sadržaja da biste mogli da ih linkujete iz vašeg članka.

 

 • KLJUČNE REČI
 1. Ključne reči razdvojite zapetama.
 2. U idealnom slučaju, vaše ključne reči će biti prilagođene onome što  se često traži na Internetu.
 3. Minimalan broj ključnih reči je 3, a maksimalan 25.
 4. Ne prihvatamo ključne reči koje su potpuno nepovezane sa člankom koji objavljujete.

 

 • SAŽETAK
 1. Svaki članak mora da ima sažetak od 2-5 rečenica. Ako ne znate kako da napravite sažetak, iskoristite prve rečenice iz vašeg teksta.
 2. Nemojte stavljati ime autora, web sajta, ili bilo kakve linkve u sažetku.

 

 • KATEGORIJA
 1. Odaberite kategoriju ili podkategoriju koja najbolje odražava tematiku vašeg teksta.