Uslovi korišćenja za izdavače

 

KRISTALI.RS - USLOVI KORIŠĆENJA ZA IZDAVAČE:

Izdavači i Webmasteri; Naša politika reprinta:

 1. Ako želite da publikujete bilo koji članak sa našeg sajta u svoj ezine, web sajt, forum, ili blog morate:

  • Da poštujete autorska prava autora i da članke objavite bez naknade i bez izmena.
  • Slažete se da uključite POTPUNU biografiju autora na kraju člnka.
  • Slažete se da ne menjate naslov ili sadržaj bilo kog članka na bilo koji način.
  • Slažete se da svi linkovi ostanu takvi kavi jesu, bez promene sintakse.
  • Slažete se da uključite izvor članka koji se nalazi na kraju svakog članka sa aktivnim linkom kao na sledeći način:

   Izvor članka: Kristali.rs
     
  • Slažete se da nećete stavljati bilo koji članak na sajtove koji sadrže warez, ilegalni mp3, ilegalne fajlove i sofver, pornogafiju, oružje, kocku, ili bilo kakve druge ilegalne aktivnosti.
  • Slažete se da nećete prodavati članke sa ovog sajta.
  • Slažete se da ćete ograničiti broj publikovanih članaka na 25 po sajtu za svaku kalendarksu godinu..
  • Slažete se da nećete uključivati rel="nofollow" atribut u vašim HREF tagovima.
  • Slažete se da nećetedodavati aktivne linkove u člancima koje budete objavljivali na vašem sajtu. Ova neetička praksa može da navede nekoga da veruje da autor stoji iza aktivnosti na sajtovima gde ti linkovi vode.
  • Slažete se da nećete koristiti sliku autora na vašem sajtu.
 2. Sajt Kristali.rs ne poseduje autorska prava na članke koji se tu nalaze, ali poseduje dozvolu da ih objavi.
 3. Nije potrebna dodatna dozvola od autora članka sve dok se slažete sa gore navedenim pravilima.
 4. Može biti znak korektnosti da obavestite autora da ste uradili reprint njegovog članka, ali mi u trenutno ne dajemo email adrese naših članova, osim one informacije koja se već nalazi u samom članku.
 5. Niste u obavezi da uključite bilo kakav oglas koji se može naći na sajtu ali poštujte pravilo od 25 reprinta godišnje.
 6. Slažete se da nikada ne koristite programe, botove, ili slične automatizovane skripte koje skidaju sadržaj sa sajta Kristali.rs.